Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Φάκελος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία

2. Περιφερειακά Αρχείο περιφερειακές μονάδες υπολογιστή

περιφερειακές μονάδες υπολογιστή 

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία

3. Κεντρική μονάδα Αρχείο Κεντρική μονάδα

3

4. Επικοινωνίες, Δίκτυα Φάκελος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία

5. Λογισμικό Φάκελος ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία

6. Προγραμματισμός Φάκελος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία7. Υπολογιστές στην εκπαίδευση Αρχείο Υπολογιστές στην εκπαίδευση

7

8. Έμπειρα συστήματα Φάκελος ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9. Δια βίου εκπαίδευση Φάκελος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10. Εκπαίδευση από απόσταση Αρχείο Εκπαίδευση από απόσταση

10

Αρχείο Υλικό από διδασκαλία

Υλικό από διδασκαλία

11. Προγράμματα συγγραφής κειμένων και παρουσιάσεων Αρχείο Προγράμματα word PP

11

12. Εργασίες Αρχείο Εργασίες

12

13. Ασκήσεις επανάληψη Φάκελος ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ