Θέμα Όνομα Περιγραφή
Θέμα 1 Αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι απαρχές της Γλωσσολογίας και η εξέλιξή της μέχρι σήμερα. Διδάσκονται θεμελιώδη κεφάλαια από τα Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας του Ferdinand de Saussure και παραδίδονται τα επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης (Φωνητική, Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Λεξιλόγιο).