Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Εισαγωγικές σημειώσεις
Εισαγωγικές σημειώσεις
Αρχείο Οι σημειώσεις του μαθήματος (9-1-11, pdf)

Οι σημειώσεις του μαθήματος (19-12-10, pdf)
Θέμα 1 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις, Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική:Κεφ 2
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
2.40,2.41,2.84
Διεύθυνση URL Πολυμεσικό υλικό: Οι Νόμοι του Νεύτωνα (Physclip)
Διεύθυνση URL Εισαγωγή στη Νευτώνια Μηχανική (καθηγητής Shankar, Yale)
Θέμα 2 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις, Βιβλίο:Κεφ 2, 3.20
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
2.73,2.82,3.57-3.62,3.106
Διεύθυνση URL Κατάλογος συντελεστών τριβής
Διεύθυνση URL Διάλεξη για την Τριβή (MIT opencourseware, Καθηγητής Walter Lewin)
Θέμα 3 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις, Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική : Κεφ 3
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
3.24-3.31,3.35-3.39,3.40-3.48,3.51-3.56,3.63-3.66,
3.68-3.72,3.74-3.88,3.93,3.97,3.100,3.108-3.111
Διεύθυνση URL ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Εφαρμογές του Δεύτερου νόμου

Εφαρμογές του Δεύτερου νόμου:

(α) Προσομοίωση με Java της μηχανής του Atwood

Θέμα 4 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις, Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική: Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 8.1-8.9
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
Ασκήσεις Κεφ 4 , 8.33-8.37,8.40
Σελίδα ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Ταλαντώσεις
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Ταλαντώσεις
Θέμα 5 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις, Βιβλίο: Κεφ 2,3,4
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική: 2.58,2.60,2.61,2.63,2.65,2.66,2.77,2.78,2.80,8.65,8.66,8.67,8.68,
Θέμα 6 Σελίδα Θεωρία,Παραδείγματα
Σημειώσεις,Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική: Κεφ 5
Σελίδα Συνιστώμενες Ασκήσεις
Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική: Ασκήσεις Κεφαλαίου 5
Σελίδα ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Κεντρικό Δυναμικό
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Κεντρικό Δυναμικό
Διεύθυνση URL Το Θεώρημα του Bertrand