Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Λειτουργία Μαθήματος - Βιβλιογραφία

Λειτουργία Μαθήματος

Αρχείο Αξιολόγηση Προσπάθειας Φοιτητών (αρχείο Excell-11/1)

Αξιολόγηση Προσπάθειας Φοιτητών (αρχείο Excell)

Αρχείο Θέματα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2015 με παραπομπές λύσεων

Θέματα  Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2015 με παραπομπές λύσεων

Αρχείο Βαθμολογία Φεβ. 2015

Βαθμολογία Φεβ. 2015

Αρχείο Βαθμολογία Ιουνίου 2015 (πτυχιακή)

Βαθμολογία Ιουνίου 2015

Αρχείο Βαθμολογία Σεπτέμβρίου 2015

Βαθμολογία Σεπτέμβρίου 2015

Αρχεία Διαλέξεων Αρχείο 1. Κβαντικές Καταστάσεις

Κβαντικές Καταστάσεις

Αρχείο 2. Τελεστές

Τελεστές

Αρχείο 3. Εξέλιξη στο Χρόνο

Εξέλιξη στο Χρόνο

Αρχείο 4. Αναπαράσταση της Θέσης

4. Αναπαράσταση της Θέσης

Αρχείο 5. Δυναμική Ελεύθερου Σωματίου - Ρεύμα Πιθανότητας

5. Δυναμική Ελεύθερου Σωματίου  - Ρεύμα Πιθανότητας

Αρχείο 6. Αρμονικός Ταλαντωτής

6. Αρμονικός Ταλαντωτής

Αρχείο 7. Μετασχηματισμοί Καταστάσεων και Τελεστών

Μετασχηματισμοί Καταστάσεων και Τελεστών

Αρχείο 8. Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά (εξ. Schrodinger)

8. Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά (εξ. Schrodinger)

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις Μαθήματος Διεύθυνση URL Διάλεξη 1α: Εισαγωγικά-Λειτουργία Μαθήματος

Διάλεξη 1α: Εισαγωγικά-Λειτουργία Μαθήματος

Διεύθυνση URL Διάλεξη 1b:: Ιστορική αναδρομή - Ανασκόπηση Πιθανότητας

Διάλεξη 1b:: Ιστορική αναδρομή - Ανασκόπηση Πιθανότητας

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2α: Κβαντικές Καταστάσεις - Το Πείραμα της Διπλής Οπής

Κβαντικές Καταστάσεις - Το Πείραμα της Διπλής Οπής

Διεύθυνση URL Διάλεξη 2b: Κβαντικές Καταστάσεις: Ο χώρος Hilbert

Κβαντικές Καταστάσεις: Ο χώρος Hilbert

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3α: Κβαντικές Καταστάσεις, Κανονικοποίηση, Ασκήσεις

Διάλεξη 3α: Κβαντικές Καταστάσεις, Κανονικοποίηση, Ασκήσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 3b: Τελεστές (Ιδιοτιμές, Μέσες τιμές)

Διάλεξη 3b: Τελεστές  (Ιδιοτιμές, Μέσες τιμές)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 4a: Τελεστές (Ερμητειανοί, Μεταθέτες)

Διάλεξη 4a: Τελεστές (Ερμητειανοί, Μεταθέτες)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 4b: Τελεστές (Μεταθέτες, Ασκήσεις)

Διάλεξη 4b: Τελεστές (Μεταθέτες, Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5α: Τελεστές Ασκήσεις

Διάλεξη 5α: Τελεστές Ασκήσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 5β: Ασκήσεις στους Τελεστές

Διάλεξη 5β: Ασκήσεις στους Τελεστές

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6α: Εξέλιξη στο Χρόνο - Εξίσωση Schrodinger

Διάλεξη 6α: Εξέλιξη στο Χρόνο - Εξίσωση Schrodinger

Διεύθυνση URL Διάλεξη 6b: Εξέλιξη στο Χρόνο - Θεώρημα Ehrenfest- Ασκήσεις

Διάλεξη 6b: Εξέλιξη στο Χρόνο - Θεώρημα Ehrenfest- Ασκήσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7α: Η αναπαράσταση της θέσης

Διάλεξη 7α: Η αναπαράσταση της θέσης

Διεύθυνση URL Διάλεξη 7β: Η αναπαράσταση της θέσης - Τελεστής Ορμής

Διάλεξη 7β: Η αναπαράσταση της θέσης - Τελεστής Ορμής

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8α: Αβεβαιότητα σε Ρεαλιστικά Συστήματα

Διάλεξη 8α: Αβεβαιότητα σε Ρεαλιστικά Συστήματα

Διεύθυνση URL Διάλεξη 8b: Αναπαράσταση της Θέσης (Ασκήσεις)

Διάλεξη 8b: Αναπαράσταση της Θέσης (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9α: Δυναμική Ελευθέρου Σωματίου

Διάλεξη 9α: Δυναμική Ελευθέρου Σωματίου

Διεύθυνση URL Διάλεξη 9b: Το πείραμα της διπλής οπής ποσοτικά

Διάλεξη 9b: Το πείραμα της διπλής οπής ποσοτικά

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10α: Γενίκευση σε 3 Διαστάσεις

Διάλεξη 10α: Γενίκευση σε 3 Διαστάσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 10β: Ρεύμα Πιθανότητας - Θεώρημα Virial

Διάλεξη 10β: Ρεύμα Πιθανότητας - Θεώρημα Virial

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11α: Δυναμική ελεύθερου σωματίου: Ασκήσεις

Διάλεξη 11α: Δυναμική ελεύθερου σωματίου: Ασκήσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 11b: Αρμονικός Ταλαντωτής (τελεστές δημιουργίας - καταστροφής)


Διάλεξη 11b: Αρμονικός Ταλαντωτής (τελεστές δημιουργίας - καταστροφής)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 12α: Αρμονικός Ταλαντωτής - Ιδιοκαταστάσεις

Διάλεξη 12α: Αρμονικός Ταλαντωτής - Ιδιοκαταστάσεις

Διεύθυνση URL Διάλεξη 12b: Αρμονικός Ταλαντωτής - Εξέλιξη στο Χρόνο

Διάλεξη 12b: Αρμονικός Ταλαντωτής - Εξέλιξη στο Χρόνο

Διεύθυνση URL Διάλεξη 13: Ασκήσεις Αρμονικός Ταλαντωτής

Διάλεξη 13: Ασκήσεις Αρμονικός Ταλαντωτής

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14α: Μετασχηματισμοί Καταστασεων

Διάλεξη 14α: Μετασχηματισμοί Καταστασεων

Διεύθυνση URL Διάλεξη 14b: Μεταχηματισμοί Καταστάσεων

Διάλεξη 14b: Μεταχηματισμοί Καταστάσεων

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15α: Μετασχηματισμοί κβαντικών καταστάσεων και τελεστών

Διάλεξη 15α: Μετασχηματισμοί κβαντικών καταστάσεων και τελεστών

Διεύθυνση URL Διάλεξη 15β: Μετασχηματισμοί Τελεστών (Απειροστοί και Πεπερασμένοι)


Διάλεξη 15β: Μετασχηματισμοί Τελεστών (Απειροστοί και Πεπερασμένοι)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 16α: Εικόνα Heisenberg


Διάλεξη 16α: Εικόνα Heisenberg

Διεύθυνση URL Διάλεξη 16b: Μετασχηματισμοί και Συμμετρίες (Ασκήσεις)

Διάλεξη 16b: Μετασχηματισμοί και Συμμετρίες (Ασκήσεις)

Διεύθυνση URL Διάλεξη 17: Δέσμιες καταστάσεις σε Πηγάδι Δυναμικού

Διάλεξη 17: Δέσμιες καταστάσεις σε Πηγάδι Δυναμικού

Διεύθυνση URL Διάλεξη 18: Πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους, δυναμικό δ-συνάρτησης

Διάλεξη 18: Πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους, δυναμικό δ-συνάρτησης

Διεύθυνση URL Διάλεξη 19: Σκέδαση σε μονοδιάστατα δυναμικά

Διάλεξη 19: Σκέδαση σε μονοδιάστατα δυναμικά

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20a: Σκέδαση σε Μονοδιάστατα Δυναμικά

Διάλεξη 2α: Σκέδαση σε Μονοδιάστατα Δυναμικά

Διεύθυνση URL Διάλεξη 20b: Ασκήσεις Μονοδιάστατα Δυναμικά

Διάλεξη 20b: Ασκήσεις Μονοδιάστατα Δυναμικά 

Βιβλιογραφία - Σημειώσεις Διεύθυνση URL Σημειώσεις στα Αγγλικά βασισμένες στο βιβλίο του J. Binney

Σημειώσεις στα Αγγλικά βασισμένες στος βιβλίο του J. Binney. Πολύ σχετικό με τις διαλέξεις του μαθήματος!

Διεύθυνση URL Video-διαλέξεις (J. Binney)

Video-διαλέξεις (J. Binney)

Διεύθυνση URL Βιβλίο Quantum Mechanics Fitzpatrick

Βιβλίο Quantum Mechanics Fitzpatrick

Διεύθυνση URL Σημειώσεις - Ασκήσεις Κβαντομηχανικής (Κ. Φαράκος)

Σημειώσεις Κβαντομηχανικής (Κ. Φαράκος)

Διεύθυνση URL Online μάθημα Κβαντικής Μηχανικής (Τραχανάς)

online μάθημα Κβαντικής Μηχανικής (Τραχανάς)

Διεύθυνση URL Κβαντική μη τοπικότητα

Κβαντική μη τοπικότητα

Τεστ Αρχείο Λύσεις Τεστ1

Λύσεις Τεστ1

Αρχείο Test 2 - Λύσεις

Test 2 - Λύσεις

Αρχείο Test 3 - Λύσεις

Test 3 - Λύσεις

Αρχείο Test 4 Λύσεις

Test 4 Λύσεις

Αρχείο Test 5 Λύσεις

Test 5 Λύσεις

Αρχείο Test 6 Λύσεις

Test 5 Λύσεις

Αρχείο Τεστ 7 - λύσεις

Τεστ 7 - λύσεις

Αρχείο Τεστ 8 Λύσεις

Λύσεις Τεστ 8

Αρχείο Test 9 λυσεις

Test 9 λυσεις

Αρχείο Τέστ 10 λύσεις

Τέστ 10  λύσεις

Αρχείο Θέματα Προόδου 9/1/2015

Θέματα Προόδου 9/1/2015

Ενδεικτικές Λύσεις Εργασιών Αρχείο Εργασία 1

Εργασία 1

Αρχείο Εργασία 2

Εργασία 2

Αρχείο Εργασία 3

Εργασία 3

Αρχείο Εργασία 4

Εργασία 4

Αρχείο Εργασία 5

Εργασία 5

Αρχείο Εργασία 6

Εργασία 6

Αρχείο Εργασία 7

Ενεικτικές Λύσεις Εργασίας 7

Αρχείο Εργασία 8

Εργασία 8

Αρχείο Εργασία 8

Εργασία 8

Αρχείο Εργασία 9

Λύσεις Εργασία 9

Αρχείο Εργασία 10

Εργασία 10