Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Φαρμακολογία Ι


  Τύπος: Υποχρεωτικό μάθημα
  Εξάμηνο:
  Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου, Γ. Λεονταρίτης


 • 1. Γενικές αρχές

 • 2. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

 • 3. Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια

 • 4. Αναλγητικά - Αντιφλεγμονώδη

 • 5. Φάρμακα Κ.Ν.Σ.

 • Εκπαιδευτικό υλικό

  • Βιβλιογραφία

  • Συνδέσεις