Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Φαρμακολογία ΙI

  Τύπος: Υποχρεωτικό μάθημα
  Εξάμηνο: Στ΄
  Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου

   

 • 1. Κυκλοφορικό

 • 2. Αναπνευστικό, πεπτικό

 • 3. Ενδοκρινικό

 • 4. Χημειοθεραπεία

 • 5. Κυτταροτοξικά

 • Βιβλιογραφία

 • Συνδέσεις