Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1 - Ελεύθερες ρίζες

 • 2 - Οξειδωτικό στρες

 • 3 - Ρύθμιση της οξειδοαναγωγής

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Ελεύθερες Ρίζες: Χημεία-Βιοχημεία (Σημειώσεις του Διδάσκοντος)
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

   • Free Radicals in Biology and Medicine, B. Halliwell and J Gatteridge 2007, Oxford Publishing Group (Βιβλιοθήκη)

   • Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants: Pathological and Physiological Significance, Tomris Özben Springer Science & Business Media,1998

   • Analysis of Free Radicals in Biological Systems, Alain Favier Springer Science & Business Media, 1995

   • Oxidative Stress in Cancer, AIDS, and Neurodegenerative Diseases, Luc Montagnier, Rene Olivier, Catherine Pasquier CRC Press,1997