Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 2. Εισαγωγικές έννοιες-Μέθοδοι μελέτης κυττάρων

  4 ώρες διδασκαλίας

  Διδάσκων: Θ. Τζαβάρας

 • 3. Oργάνωση γονιδιωμάτων και πυρήνα πυρήνα

  7 ώρες διδασκαλίας

  Διδάσκων: E. Kωλέττας

 • 4. Κυτταροσκελετός

  10 ώρες διδασκαλίας

  Διδάσκων: Π. Κούκλης - Επικ. καθηγητής Βιολογίας

 • 5. Δομικά χαρακτηριστικά της πλασματικής μεμβράνης

  7 ώρες διδασκαλίας

  Διδάσκων: Π. Κούκλης - Επικ. καθηγητής Βιολογίας

 • Ιικοί φορείς και ιατρικές εφαρμογές

  ΑΣΚΗΣΗ

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη