Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Επιγενετικοί μηχανισμοί

  • 2. Ανασυνδυασμός

  • 3. Ανθρώπινο γονιδίωμα

  • 4. Κυτταροσκελετός και Κυτταρική Διαίρεση

  • 5. Κυτταρική Επικοινωνία

  • Διδακτικά συγγράμματα