Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Ομοιόσταση - Αίμα

 • 2. Λευκά αιμοσφαίρια - Θρομβοκυττάρωση

 • 3. Αιμόσταση

 • 4. Ανοσία - Αναιμία

 • 5. Πρωτεΐνες ορού - Ομάδες αίματος

 • 6. Μυϊκή συστολή

 • 7. Αιμοσφαιρίνη

 • 8. Δομή και λειτουργία των μεμβρανών

 • 9. Φυσιολογία πεπτικού συστήματος

 • Προτεινόμενα συγγράμματα