Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται καταρχήν μία εισαγωγή για την οινοποίηση. Στη συνέχεια περιγράφονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός οινοποιείου. Τέλος, γίνεται μία περιγραφή των θλιπτηρίων, απορραγιστηρίων, στραγγιστηρίων, πιεστηρίων και δεξαμενών οινοποίησης.

  Λέξεις κλειδιά: θλιπτήρια, πιεστήρια, δεξαμενές οινοποίησης.

 • 2. ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετάται η τεχνολογία παραγωγής των λευκών, ροζέ, κόκκινων κ.τ.λ. κρασιών.

  Λέξεις κλειδιά: λευκά, ροζέ, κόκκινα κρασιά.

 • 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετάται η τεχνολογία παραγωγής ειδικών κατηγοριών κρασιών. Καταρχήν μελετώνται τα αφρώδη κρασιά (φυσικά και τεχνητά) και στη συνέχεια τα γλυκά ((α) ημίξηρα κρασιά (demi-sec), (β) ημίγλυκα (moelleux ή demi-doux) και (γ) γλυκά). Ακολουθεί αναφορά στους αντιπροσωπευτικούς τύπους Ελληνικών γλυκών κρασιών, στα αρωματισμένα κρασιά και τέλος στους οίνους Βερμούτ.

  Λέξεις κλειδιά: αφρώδη, γλυκά, αρωματισμένα κρασιά.

 • 4. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετάται διεξοδικά η διαύγαση-κολλάρισμα καθώς και η εμφιάλωση κρασιών.

  Λέξεις κλειδιά: διαύγαση, εμφιάλωση

 • 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετώνται τα χαρακτηριστικά, η επεξεργασία (φυσικοχημική και βιολογική) και η διάθεση αποβλήτων οινοποιείων.

  Λέξεις κλειδιά: απόβλητα οινοποιείων.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. K. Aκρίδα - Δεμερτζή. "Iχνοστοιχεία και αφομοιούμενα από τη ζύμη στοιχεία ελληνικών ζαχαρούχων πρώτων υλών και μελέτη της επίδρασής τους στην αλκοολική ζύμωση των εκχυλισμάτων των πρώτων αυτών υλών". Διδακτορική Διατριβή. Iωάννινα (1987).

  2. M. A. Amerine,. H.W. Berg and W. V. Crues. "The technology of wine making". AVI publishing company Inc., USA (1972).

  3. Γ. Βαρέλη. "Θερμοδυναμική μελέτη της προσρόφησης του νερού και της αιθανόλης σε διάφορα υποστρώματα σε σχέση με τη σχεδίαση συστήματος διαχωρισμού βιομάζας για παρασκευή άνυδρης αιθανόλης". Διδακτορική Διατριβή. Iωάννινα (2002).

  4. Α. Π. Βασιλειάδης Μαθήματα Βιομηχανικής Χημείας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα (1978).

  5. H.H. Dittrich. Mikrobiologie des Weines. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgard, (1977).

  6. Γ. Kαλλιέρου. Oινοτεχνική. Aθήνα (1960).

  7. K. Kανά. "Aποστάγματα και προϊόντα αλκοολικής ζύμωσης με νέες και παραδοσιακές μεθόδους: πτητικά παραπροϊόντα". Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα. (1989).

  8. Α. Καραμάνη και Κ. Ακρίδα – Δεμερτζή. "Πρώτες ύλες αλκοολικών ζυμώσεων για παραγωγή πόσιμης και ενεργειακής αιθανόλης" Χημικά Χρονικά. 60, 176-180, (1998).

  9. M. Γ. Kοντομηνάς, K. Aκρίδα-Δεμερτζή και M. Tασιούλα-Mάργαρη. "Ποιοτικός έλεγχος και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των tροφίμων". Iωάννινα (1997).

  10. Α. Α. Koutinas, P. Yianoulis, K. Gravalos, K. Koliopoulos. "A processing scheme for industrial ethanol production from straw" Energy conversion and management, 21, 131 -136, (1981).

  11. Otu Okogeri και K. Aκρίδα-Δεμερτζή. "Προϊόντα αλκοολικής ζύμωσης με νέες και παραδοσιακές μεθόδους από αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων". Xημικά Xρονικά. 58, 589-591, (1996).

  11. E. Peynaud. Connaissance et travail du vin, Dunod Ed., Paris (1972).

  12. Ε. Η. Σουφλερός. Οινολογία. Τόμος ΙΙ. Θεσσαλονίκη (1997).

  13. Ε. Η. Σουφλερός. Τεχνολογία Οίνων και άλλων αλκοολούχων προϊόντων. ΙΙ Θεσσαλονίκη (1985).

  14. A. Tσακίρη. Oινολογία: Από το σταφύλι στο κρασί. Εκδοση "Τρόφιμα και Ποτά" Aθήνα (1988).

  15. K. Winnacker and L. Kuchler Chemische Technologie, Band 4: Organische Technologie, Carl Hanser, Verlag, Munchen (1960).

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1)     Οινοτεχνική. Κ. Ακρίδα-Δεμετρζή

  2)     Οινολογία Επιστήμη και Τεχνογνωσία. Ευάγγελος Σουφλερός

  3)     Οινολογία. Αργύρης Τσακίρης