Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Τεχνολογία Τροφίμων

  Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δεμερτζής

 • 1. Βιομηχανικές μονάδες τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται εκτενής μελέτη της εγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων τροφίμων. Στη συνέχεια εξετάζεται η προεπεξεργασία /αποθήκευση των πρώτων υλών.

  Λέξεις κλειδιά:  Βιομηχανικές μονάδες τροφίμων, πρώτες ύλες βιομηχανιών τροφίμων.

 • 2. Αρχές συντήρησης Τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους συντήρησης των τροφίμων. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι φυσικές, χημικές και οι βιολογικές μέθοδοι συντήρησης των τροφίμων.

  Λέξεις κλειδιά:  Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων.

 • 3. Υγιεινή εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται εκτενής αναφορά στον υγιεινολογικό σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασία τροφίμων. Επίσης, μελετάται ο καθαρισμός - εξυγίανση αυτών.

  Λέξεις κλειδιά:   Υγιεινή εγκαταστάσεων βιομηχανιών Τροφίμων, καθαρισμός εγκαταστάσεων, απολύμανση εγκαταστάσεων.

 • 4. Μικροβιολογία Τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στη Μικροβιολογία των Τροφίμων. Συγκεκριμένα μελετώνται διάφορα βακτήρια, ζύμες και μύκητες. Ακολουθεί μελέτη των αρχών ανάπτυξης και καταστροφής των μικροοργανισμών. Μελετάται η αλλοίωση των τροφίμων. Γίνεται μία εισαγωγή στη χημική, φυσική, μικροβιολογική και ενζυμική αλλοίωση. Τέλος, περιγράφονται οι αλλοιώσεις των βασικών συστατικών και διαφόρων ομάδων τροφίμων.

  Λέξεις κλειδιά:   Κατηγορίες μικροοργανισμών, σύστημα HACCP, τροφοδηλητηριάσεις.

 • 5. Συσκευασία τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Περιγράφονται αναλυτικά τα διάφορα υλικά συσκευασίας των τροφίμων. Επίσης, μελετάται εκτενώς η τεχνολογία παραγωγής των μέσων συσκευασίας.

  Λέξεις κλειδιά:  Πλαστική συσκευασία, μεταλλική συσκευασία, γυάλινη συσκευασία, χάρτινη συσκευασία, πολυστρωματικά υλικά, παραγωγή περιεκτών συσκευασίας.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Β. Κιοσέογλου- Γ. Μπλέκα, «Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων»

  2. Ι. Γ. Μπλούκα, «Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων»

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Κυρίως ξενόγλωσσα βιβλία που υπάρχουν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης σε θεματικές ενότητες σχετικές με Τεχνολογία τροφίμων, όπως «Food Processing and Preservation”, «Food Packaging”, “Food Microbiology” κλπ.