Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Αμπελουργία

  Διδάσκων: Δρ.Χαράλαμπος Καριπίδης

 • 1. Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετάται η καταγωγή, η διάδοση και η οικονομική σημασία της αμπέλου.

  Λέξεις κλειδιά: Καλλιέργεια αμπέλου, Ελλάδα.

 • 2. Μορφολογία της αμπέλου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται βοτανική περιγραφή των οργάνων της αμπέλου και του ετήσιου βλαστικού κύκλου.

  Λέξεις κλειδιά: Βλαστός, κληματίδα, πρέμνο, ρίζα αμπέλου, βότρης, ράγα.

 • 3. Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται ανάλυση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων για την καλλιέργεια της αμπέλου.

  Λέξεις κλειδιά: Ανάγλυφο εδάφους, μηχανική σύσταση, pH, ενεργό ασβέστιο.

 • 4. Πολλαπλασιασμός της αμπέλου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνετια περιγραφή των μεθόδων και τεχνικών πολλαπλασιασμού στην άμπελο.

  Λέξεις κλειδιά: Υποκείμενα αμπέλου, μοσχεύματα, εμβολιασμός.

 • 5. Εγκατάσταση αμπελώνα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται ανάλυση των προϋποθέσεων για την επιτυχή εγκατάσταση σύγχρονης αμπελοφυτείας.

  Λέξεις κλειδιά: Προετοιμασία εδάφους, φύτευση, υποστύλωση αμπέλου.

 • 6. Καλλιεργητικές φροντίδες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετώνται αφενός η καλλιέργεια του εδάφους και αφετέρου η λίπανση και η άρδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Ανόργανα λιπάσματα, πότισμα, ζιζανικτονία.

 • 7. Κλαδεύματα της αμπέλου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετάται το κλάδευμα διαμόρφωσης. Επιπλέον μελετάται το χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας καθώς και τα χλωρά κλαδέματα.

  Λέξεις κλειδιά: Βραχύ, μακρύ, μεικτό κλάδευμα, βλαστολόγημα, χαραγή, αραίωμα φορτίου.

 • 8. Τρυγητός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται ανάλυση των κριτηρίων ωριμότητας των καρπών.

  Λέξεις κλειδιά: Σακχαρικός τίτλος, επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες, οινοποίηση.

 • 9. Φυτοπροστασία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται περιγραφή των σημαντικότερων εχθρών και ασθενειών της αμπέλου.

  Λέξεις κλειδιά: Φυτοπροστασία.

 • 10. Στοιχεία αμπελογραφίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται περιγραφή των κυριότερων ποικιλιών και υποκειμένων της αμπέλου.

  Λέξεις κλειδιά: Αμπελογραφία

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Τσακίρης Αργύρης. Οινολογία, από το σταφύλι στο κρασί, Αθήνα 1994
  2. Νικολάου Ν. Αμπελουργία. Θεσσαλονίκη 2011
  3. Βαγιανός Ι. Πρακτική Αμπελουργία. Αθήνα 1986
  4. Σταυρακάκης Μ. Αμπελογραφία. Αθήνα 2010
  5. Hofman, Kopfer, Werner. Αμπελουργία. 1998