Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Φυσιολογία του ανθρώπου

  Διδάσκων: Καθηγητής Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης

 • 1. Κυτταρική δομή και λειτουργία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κυτταρικά οργανίδια, κυτταρικά οργανίδια, δομή και λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης, μηχανισμοί μεταφοράς, πρωτεϊνικοί δίαυλοι, πρωτεϊνικές αντλίες, μεμβρανικοί υποδοχείς, οδοί μεταγωγής σήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Κύτταρο, κυτταρική μεμβράνη, μηχανισμοί μεταφοράς, πρωτεϊνικοί δίαυλοι, υποδοχείς.

 • 2. Το νευρικό κύτταρο (νευρώνας)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του νευρώνα, δυναμικό μεμβράνης, δυναμικό ενέργειας, διακυτταρική επικοινωνία, συνάψεις, οι νευροδιαβιβαστές και οι υποδοχείς τους.

  Λέξεις κλειδιά: Νευρώνας, νευροδιαβιβαστές.

 • 3. Επίπεδα οργάνωσης του ανθρωπίνου σώματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οργάνωση σε κυτταρικό επίπεδο, κυτταρικοί σύνδεσμοι, διακυτταρική επικοινωνία, ιστοί, όργανα, συστήματα οργάνων.

  Λέξεις κλειδιά: Διακυτταρική επικοινωνία, ιστός, όργανο, σύστημα οργάνων.

 • 4. Το καρδιαγγειακό σύστημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Καρδιά, αγγεία, τριχοειδή, συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία, λεμφικό σύστημα.

  Λέξεις κλειδιά: Καρδιά, αγγεία.

 • 5. Το αίμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του αίματος, ερυθροποίηση, αιμοσφαιρίνες, ομάδες αίματος, αναιμίες.

  Λέξεις κλειδιά: Κύτταρα αίματος, ερυθροκύτταρα, αιμοσφαιρίνη, αναιμίες.

 • 6. Αιμοπετάλια-Αιμόσταση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομικά χαρακτηριστικά των αιμοπεταλίων, μηχανισμοί αιμόστασης, ινωδόλυση, αντιπηκτικά.

  Λέξεις κλειδιά: Αιμοπετάλια, αιμόσταση, παράγοντες πήξης.

 • 7. Το πλάσμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σύσταση του πλάσματος, οξεοβασική ισορροπία, ηλεκτρολύτες, λιποπρωτεΐνες.

  Λέξεις κλειδιά: Πλάσμα, οξεοβασική ισορροπία, λιποπρωτεΐνες.

 • 8. Αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού και η ανοσολογική απόκριση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανοσοσφαιρίνες, μηχανισμοί μη ειδικής ανοσίας, μηχανισμοί ειδικής ανοσίας.

  Λέξεις κλειδιά: Ανοσοσφαιρίνες, ανοσία.

 • 9. Aναπνευστικό σύστημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Λειτουργία της αναπνοής-ρόλος των πνευμόνων, μερικές πιέσεις αερίων, μεταφορά αερίων με το αίμα.

  Λέξεις κλειδιά: Πνεύμονες, αναπνοή.

 • 10. Πεπτικό σύστημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Λειτουργία της πέψης, πεπτικά υγρά, σύσταση και ρόλος στην αποικοδόμηση των τροφών, πέψη και απορρόφηση των τροφών, ορμόνες του γαστρεντερικού σωλήνα.

  Λέξεις κλειδιά: Πέψη, πεπτικά υγρά.

 • 11. Ο νεφρός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του νεφρού, σπειραματική διήθηση, παραγωγή ούρων, μεταφορά διαμέσου των νεφρικών σωληναρίων, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, συμμετοχή στην ερυθροποίηση, συμμετοχή στο μεταβολισμό της βιταμίνης D3.

  Λέξεις κλειδιά: Νεφρός, ούρα, αρτηριακή πίεση.

 • 12. Ορμονικός έλεγχος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χημική ταξινόμηση ορμονών, παραγωγή, έκκριση, μεταφορά, μεταβολισμός των ορμονών, μηχανισμοί δράσης.

  Λέξεις κλειδιά: Ορμόνη.

 • 13. Ενδοκρινείς αδένες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Υποθάλαμος, υπόφυση, θυρεοειδής αδένας, η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος, σακχαρώδης διαβήτης.

  Λέξεις κλειδιά: Ενδοκρινείς αδένες.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Φυσιολογία του ανθρώπου - Μηχανισμοί της λειτουργίας του οργανισμού. Vander Α.,  Sherman J., Luciano D.  Broken Hill Publishers LTD
  2. Στοιχεία Φυσιολογίας του ανθρώπου. Α. Τσελέπης, Δ. Τσουκάτος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Σημειώσεις)
  3. Άτλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙΙ: Φυσιολογία. Neter Frank H. Εκδόσεις Πασχαλίδης
  4. Φυσιολογία του ανθρώπου. Guton Arthur C. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας

  Άλλα προτεινόμενα μαθήματα του ιδρύματος σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών

  • Ανατομία, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Παθοφυσιολογία, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Ευχαριστίες

  Καθηγητή κ. Δ. Τσουκάτο για συμβολή στη συγγραφή των σημειώσεων του μαθήματος.