Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πετρέλαια, Πετροχημικά & Λιπαντικά

  Διδάσκων: Καθηγητής Απόστολος Θ. Αυγερόπουλος

 • 1. Χημεία του Πετρελαίου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διύλιση του πετρελαίου, εισαγωγή, βασικές έννοιες πετρελαίου και πετροχημικών, σύσταση πετρελαίου.

  Λέξεις κλειδιά: Χημεία, πετρέλαιο, διυλιστήρια, αποστάγματα πετρελαίου (αέρια, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, μαζούτ, ορυκτέλαια, άσφαλτος).

 • 2. Σύσταση του πετρελαίου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετώνται τα Βασικά παράγωγα του πετρελαίου. Αναλυτικότερα, γίνεται μελέτη της παραγωγής και επεξεργασίας του πετρελαίου, της βενζίνης, του πετρελαίου diesel καθώς και του πετρελαίου μαζούτ.

  Λέξεις κλειδιά: Βενζίνη, Αέρια παράγωγα, Diesel, Μαζούτ.

 • 3. Πετροχημικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται μελέτη της βιομηχανίας των πετροχημικών. Εισαγωγή, κατεργασία και τρόποι παραγωγής αυτών από τα πετρελαιοειδή.

  Λέξεις κλειδιά: Ατμοπυρόλυση, Βασικά συστατικά βιομηχανίας πετροχημικών.

 • 4. Λιπαντικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετώνται εκτός από τα είδη (φυσικά και συνθετικά) των λιπαντικών και οι τρόποι λίπανσης.

  Λέξεις κλειδιά: Φυσικά λιπαντικά,σύνθετα λιπαντικά.

 • 5. Ρύπανση Περιβάλλοντος από τα Καύσιμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται μελέτη των ρυπαντών ή ρύπων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς ουσίες και μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα από την καύση όλων των ειδών τα καυσαέρια (αέρια, υγρά και στερεά).

  Λέξεις κλειδιά: Ρύποι καυσίμων, υπερθέρμανση του πλανήτη, περιβάλλον, καύσιμα, ρύπανση.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Πετρέλαια- Πετροχημικά - Λιπαντικά, Επιστημονικές Παραδόσεις, Α. Αυγερόπουλος, Ιωάννινα, 2011
  • ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, Ν. Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2009  (ΙSBN: 960-931336-0)
  • ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, Χ. ΜΠΙΓΚΟΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, 2008 (ΙSBN: 960-319-163-6)