Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κλασική και στατιστική Θερμοδυναμική

  Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

 • 1. Θεμελίωση της στατιστικής θερμοδυναμικής - μικροκανονική κατανομή.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας

  Βασικές έννοιες 1ος και 2ος ΘΝ με έμφαση στην αντιδιαστολή μακροκατάσταση-μικροκατάσταση συστήματος. Ορισμός Εντροπίας και Θερμοκρασίας. (Παραδείγματα: ατέλειες Shottcky, Εντροπία αναμίξεως δυαδικού κράματος, παραμαγνητισμός)

  Λέξεις κλειδιά

  μακροκατάσταση - μικροκατάσταση, εντροπία, αντιστρεψιμότητα.

 • 2. Σύνοψη Κλασικής Θερμοδυναμικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας

  Σχετικό Θερμοδυναμικό Δυναμικό, μετασχηματισμοί  Legendre μεταξύ δυναμικών και παραγωγή σχέσεων Maxwell.

  Λέξεις κλειδιά

  Θερμοδυναμικό Δυναμικό, σχέσεις Maxwell.

 • 3. Κανονική Κατανομή (Boltzman)- Μεγαλοκανονική Κατανομή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Συνάρτηση επιμερισμού,3ος ΘΝ. Μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού. Εύρεση μακροσκοπικών σχέσεων από μικροσκοπική περιγραφή.Ταλαντώσεις πλέγματος.

  Λέξεις κλειδιά:

  Συνάρτηση επιμερισμού.

 • 4. Κλασικά συστήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Μη διακρισιμότητα σωματιδίων. Απόδειξη της καταστατικής εξίσωσης ιδανικού αερίου, υπολογισμός εντροπίας, θεώρημα ισοκατανομής.

  Λέξεις κλειδιά:

  Μη-διακρίσιμα σωματίδια, εντροπία αναμίξεως.

 • 5. Αέριο Φερμιονίων και Μποζονίων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Κατανομές Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Συμπύκνωση Bose.

  Λέξεις κλειδιά:

  Bose-Einstein, Fermi-Dirac.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ», F. MANDL, 978-960-7258-79-3, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

   «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ»ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 978-960-456-304-3, ΖΗΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

  Επιπλέον βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

  «Στατιστική Φυσική», Βέργαδος  Ιωάννης ,Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας. Εκδόσεις: ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

  «Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική», Ε.Ν Οικονόμου. Εκδόσεις: ΠΕΚ

  «Στατιστική Φυσική, Μαθήματα Φυσικής Berkeley 5»,  Εκδόση: ΠΕΚΕΜΠ

  «Στατιστική Φυσική»,  Ευαγγέλου. Εκδόσεις: ΠΑΠΑΖΗΣΗ

  «Στατιστική Φυσική της Θερμοδυναμικής Ισορροπίας,» Χ. Ζεγκίνογλου. Εκδόσεις: ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΩΝ.

   

  Links (notes):

  http://farside.ph.utexas.edu/teaching/sm1/statmech.pdf

  http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys.html

   

  links(lectures)

  Leonard Susskind Stanford:

  https://www.youtube.com/watch?v=D1RzvXDXyqA&list=PLXLSbKIMm0kjxyp45FIY62XNgHk4ywSaH