Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Αττική Ρητορεία

  Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κ. Μερσινιάς

   

 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: 

  Στην παρούσα θεματική ενότητα εξετάζονται βασικές έννοιες και στοιχεία της ρητορικής τέχνης με βάση τις αρχαίες πηγές (Αριστοτέλη, Κικέρωνα).

  Λέξεις κλειδιά:

  Ρητορεία, Ρητορική.

 • 2. ΑΝΤΙΦΩΝΤΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: 

  Η θεωρητική προσέγγιση της πρώτης θεματικής ενότητας αποτελεί τη βάση για τη δεύτερη, στην οποία σχολιάζεται ο λόγος Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς του Αντιφώντα.

   Λέξεις κλειδιά:

  Αντιφώντας

 • 3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: 

  Η θεωρητική προσέγγιση της πρώτης θεματικής ενότητας αποτελεί τη βάση για την τρίτη, στην οποία σχολιάζεται ο Γ΄  Ὀλυνθιακός του Δημοσθένη.

  Λέξεις κλειδιά:
  Δημοσθένης

 • 4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΑΝΤΙΦΩΝΤΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: 

  Τα έξι αρχεία της παρούσης θεματικής ενότητας περιέχουν:

  -Τούς μήνες του αθηναϊκού ημερολογίου στους οποίους αναφερθήκαμε κατά την ανάλυση του Γ΄Ολυνθιακού  §§ 4,5.

  -Ένα πίνακα με τα αθηναϊκά νομίσματα και τις αντιστοιχίες τους.

  - Το χωρίο από το λόγο Περὶ τοῦ σηκοῦ  του Λυσία, §§ 34-39,που αναφέρεται στην βάσανο ως μέσον απόδεικτικής διαδικασίας στα δικαστήρια της αρχαίας Αθήνας.

  -Το χωρίο από το λόγο Περὶ Συντάξεως του Δημοσθένη, §§ 25-31, που παρουσιάζει ομοιότητες με τον Γ΄ Ολυνθιακό §§24-30.

  Το χωρίο από το λόγο Κατ' Ἀριστοκράτους του Δημοσθένη, §§ 206-210, που παρουσιάζει ομοιότητες με τον Γ΄ Ολυνθιακό §§24-30.

  Το σύστημα της έκτακτης εἰσφορᾶς στην Αθήνα την εποχή του Δημοσθένη.

  Λέξεις κλειδιά:

  Δημοσθένης - Αντιφώντας

 • 5. ΛΥΣΙΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα αρχεία της ενότητας αυτής περιέχουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λυσία, την υπόθεση, τη δομή και το περιεχόμενο του λόγου Περὶ τοῦ σηκοῦ. Αυτονόητο είναι ότι η μελέτη του υλικού αυτού θα γίνει σε συνάρτηση με τις παραδόσεις του διδάσκοντα και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται.

  Λέξεις κλειδιά: Λυσίας, ρητορεία.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • L. Pernot, La rhétorique dans l’ antiquité, Paris 2000 (μτφρ. Ξ. Τσελέντη, H Ρητορική στην αρχαιότητα, Αθήνα 2005).
  • G. Keneddy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton- New Jersey 1994, μτφρ. Ν. Νικολούδης, Ιστορία της Κλασικής Ρητορικής, Αθήνα 20034 (2000).