Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι

  Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θ. Κατσικούδης

     

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η έννοια της εποχής - Βασικές έννοιες κατάταξης και ανάλυσης των έργων τέχνης σύμφωνα με την Ιστορία της Τέχνης.

  Λέξεις κλειδιά: Εποχές – χρονολόγηση. Πραγματολογική ερμηνεία, εικονογραφία, Εικονολογία – μορφολογική ανάλυση.

 • 2. Η αυγή της ελληνικής τέχνης.

  2.1  Κυκλαδικά ειδώλια

  2.2  Μινωική Τέχνη.

  2.3  Μυκηναϊκή Τέχνη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εξετάζονται κυκλαδικά ειδώλια και τοιχογραφίες της Θήρας – Έργα της Μινωικής ζωγραφικής, αγγειογραφίας και μικροτεχνίας – Καλλιτεχνικά έργα της Μυκηναϊκής μικροτεχνίας, αγγειογραφίας και ζωγραφικής.

  Λέξεις κλειδιά: Κυκλαδικά ειδώλια, Μινωϊκή και Μυκηναϊκή τέχνη. 2. Γλυπτική, αρχιτεκτονικά γλυπτά, ανάγλυφα, μικροτεχνία, χάλκινα έργα, αγγειογραφία.

 • 3. Γεωμετρική Εποχή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναπτύσσεται η τέχνη κατά τη γεωμετρική περίοδο: Αναλύονται τα χαρακτηριστικά του γεωμετρικού ρυθμού στην κεραμεική, η ανάπτυξη της πηλοπλαστικής και της μεταλλοτεχνίας.

  Λέξεις κλειδιά: Γλυπτική, αρχιτεκτονικά γλυπτά, ανάγλυφα, μικροτεχνία, χάλκινα έργα, αγγειογραφία.

 • 4. Αρχαϊκή εποχή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται τα κέντρα της κεραμικής παραγωγής, συζητούνται οι τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης των αγγείων – η μελανόμορφη και η ερυθρόμορφη τεχνική. Αναλύεται η μορφολογία των ναών και παρουσιάζεται η μνημειακή αρχιτεκτονική κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η γλυπτική κατά την πρώιμη αρχαϊκή (ανατολίζουσα) περίοδο και κατά την ώριμη και ύστερη αρχαϊκή περίοδο - ο τύπος του κούρου , της κόρης και άλλοι εικονογραφικοί τύποι.

  Λέξεις κλειδιά: Γλυπτική, αρχιτεκτονικά γλυπτά, ανάγλυφα, μικροτεχνία, χάλκινα έργα, αγγειογραφία.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα:

  • Ελληνική Τέχνη. Η αυγή της Ελληνικής Τέχνης. Εκδοτική Αθηνών: Αθήνα 1994
  • T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις. University Studio Press: Θεσσαλονίκη, 2005.
  • Δ. Πλάντζος, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία (1100-30 ο.Χ.). Εκδόσεις Καπόν: Αθήνα 2011.
  • Μ. Βουτυράς & Α. Γουλάκη-Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: Θεσσαλονίκη 2011.
  • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία (1050-50 π.Χ.). Καρδαμίτσα: Αθήνα, 20093

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη: