Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι

  Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Γεώργιος Α. Σμύρης

 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, ζητήματα ιστοριογραφίας, ζητήματα ρυθμών, ζητήματα αρχιτεκτονικών μορφών. Μνημεία εποχής λίθου.

  Λέξεις κλειδιά: Ιστορία, Αρχιτεκτονική, ρυθμός, μορφή, ιστοριογραφία, παλαιολιθική εποχή, νεολιθική εποχή, μενχίρ, κρόμλεχ, ντολμέν, Τσατάλ Χουγιούκ, Ιεριχώ, Σέσκλο, Διμήνι.

 • 2. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αιγυπτιακή αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική Ανατολικών λαών.

  Λέξεις κλειδιά: Αίγυπτος, πυραμίδες, μασταμπά, οβελίσκος, Λούξορ, Χέοπας, Φαραώ, Καρνάκ, Χεφρίνος, Μυκερίνος, Γκίζα, Ασσύριοι, Ζιγκουράτ, Μεσοποταμία, Βαβυλώνα.

 • 3. ΜΙΝΩΪΚΗ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αιγαιακός πολιτισμός, η αρχιτεκτονική της Μινωικής Κρήτης, η αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής περιόδου και η αρχιτεκτονική κατά τους γεωμετρικούς χρόνους στην Ελλάδα.

  Λέξεις κλειδιά: Κνωσσός, Κρήτη, Μυκήνες, μέγαρο, Τίρυνθα, Ζάκρος Σαντορίνη, Ατρέας, Θολωτός τάφος, γεωμετρική αρχιτεκτονική.

 • 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 6ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΙΚΙΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και τις ελληνικές αποικίες κατά τον 6ο αιώνα π.Χ.

  Λέξεις κλειδιά: Ναός, δωρικός, ιωνικός, ρυθμοί, σηκός, στυλοβάτης, περιστύλιο, πτερόν, κρηπίς, πρόστυλος, περίπτερος, τύμπανο, κρηπίδα, κιονόκρανο, επιστύλιο, ζωφόρος, Ποσειδωνία, Συρακούσες, Έφεσος, Ηραίον.

 • 5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 5ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΙΚΙΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και τις ελληνικές αποικίες κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.

  Λέξεις κλειδιά: Αφαία, Ολυμπία, Παρθενών, Αθήνα, Φειδίας, Ερέχθειο, Θησείο, Σούνιο, προπύλαια, Ραμνούντα, Ακράγας, Ακρόπολη.

 • 6. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 4ο ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα και η αρχιτεκτονική στον ελληνιστικό κόσμο.

  Λέξεις κλειδιά: Κορινθιακός ρυθμός, Επίδαυρος, Νεμέα, Δελφοί, Πριήνη, Έφεσος, Μίλητος, Θόλος, Δελφοί, Αρσινόειο, Μαυσωλείο, Αλικαρνασσός.

 • 7. ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική  από τις καταβολές μέχρι τον 4ο μ.Χ. αιώνα.

  Λέξεις κλειδιά: Ρώμη, Ετρούσκοι, ρετικουλάτουμ, αμφιθέατρο, Καπιτώλιο, τοσκανικός ρυθμός, αψίδα, Κωνσταντίνος, Αδριανός, λουτρό, ρωμαϊκή οικία, Πολεοδομία.

 • 8. ΒΥΖΑΝΤΙΟ 1ο ΜΕΡΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χριστιανικά μνημεία προ του 313 μ.Χ. Η αρχιτεκτονική κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.

  Λέξεις κλειδιά: Χριστιανισμός, ταφικά μνημεία, αρκοσόλιο, κατακόμβη, μαυσωλείο, μαρτύριο, λατρεία, Δούρα, Κωνσταντινούπολη, παλαιοχριστιανικό, βασιλική, νάρθηξ, διακονικό, οκτάγωνο, περίκεντρο.

 • 9. ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2ο ΜΕΡΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο από τον 6ο μ.Χ. έως τον 10ο μ.Χ. αιώνα.

  Λέξεις κλειδιά: Ιουστινιανός, θολοδομία, πτυχωτό, Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, Ραβέννα, σταυροειδής, βασιλική, Σκριπού.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

   -          Χ. Θ. Μπούρας, Μαθήματα ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τόμος 1, εκδ. Συμμμετρία, Αθήνα 1999.

  -          Χ. Θ. Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τόμος 2, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2002.

  -          Α. Πετρονώτης, Αρχιτεκτονική της απώτερης και κλασσικής Αρχαιότητας, Μέρος Α., εκδ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη 1991.

  -          Marie-Christine Hellmann, Η Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική, εκδ. Δαίδαλος, Αθήνα 1998.

  -           N. H. Ramage – A. Ramage, (επιμ. Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου), Ρωμαϊκή Τέχνη, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000.

  -          Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2001.

  -          Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1987.

  -           David Watkin, Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005.

  -          Bill Risebero, Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, εκδ. Φόρμα, Αθήνα 1991.

  -          Γ. Π. Λάββα, Επίτομη ιστορία της Αρχιτεκτονικής, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.

  -          J. Gympel, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Από την Αρχαιότητα έως σήμερα, εκδ.( για την ελληνική γλώσσα ) Ελευθερουδάκης, Αθήνα 2006.