Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία

  Διδάσκων : Ν. Μποζατζής

  Περιγραφή: Η κοινωνική ψυχολογία , κυρίως στις ευρωπαϊκές εστίες παραγωγής της και σε σύμπνοια με αντίστοιχες εξελίξεις στα πλαίσια άλλων κοινωνικών επιστημών , βιώνει από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τη δική της ‘ στροφή στον λόγο ’. Μάλιστα , η ‘ στροφή ’ αυτή κρίνεται , κατά τεκμήριο , επιτυχημένη στο βαθμό που , όπως διαπιστώνεται , στην σύγχρονη κοινωνιο - επιστημονική γραμματεία συχνά κοινωνικοί επιστήμονες άλλων κλάδων στρέφονται , δανείζονται και χρησιμοποιούν θεωρίες και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσιά της . Ωστόσο , θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η ‘ στροφή ’ αυτή στους κόλπους της κοινωνικής ψυχολογίας χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και ‘ μονοφωνικότητα ’. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι που εντάσσονται στο ρεύμα αυτό εκκινούν συχνά από πολύ διαφορετικές αφετηρίες στο χώρο της κοινωνική θεωρίας με συνέπεια , συχνά , οι μεθοδολογικές τους προτάσεις να διαφέρουν σημαντικά.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος: Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας με τα σημαντικότερα θεωρητικά πλαίσια που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της ‘ της στροφής στον λόγο ’ στην κοινωνική ψυχολογία . Οι διαλέξεις του μαθήματος θα περιστραφούν γύρω από τους εξής θεματικούς κύκλους : 1) Η εθνομεθοδολογική παράδοση : Ανάλυση συνομιλίας και ανάλυση κατηγορικής υπαγωγής , 2) Λογοψυχολογία : η συγκρότηση του ‘ ψυχικού ’ στον λόγο , 3) Ρητορική / ιδεολογική ανάλυση , 4) Κριτική λογοψυχολογία και 5) Μεταδομική ανάλυση λόγου στην κοινωνική ψυχολογία . Το μάθημα αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα εισαγωγικά μαθήματα κοινωνικής ψυχολογίας που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ( δηλ ., Κοινωνική Ψυχολογία Ι και Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ ).

  Λέξεις κλειδιά: Μεθοδολογικές κριτικές, ψυχολογία, κοινωνιολογία

 • 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγικό μάθημα

  Λέξεις κλειδιά: κρίση στην κοινωνική ψυχολογία, Μεθοδολογικές κριτικές, Δομισμός & Μεταδομισμός, Σημειολογία

 • 2 - ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γλωσσικό στοιχείο, πράξεις και λεκτικά νοήματα

  Λέξεις κλειδιά: Λογικός Θετικισμός, Επιτελεστικά εκφωνήματα, Συνθήκες Ευστοχίας

 • 3 - Ανάλυση Κατηγορικής Υπαγωγής. Εθνομεθοδολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη Εθνομεθοδολογία και κατηγορηματική υπαγωγή

  Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση Κατηγορικής Υπαγωγής, Εθνομεθοδολογία, Breaching Experiments, Ανάλυση κατηγορικής υπαγωγής

 • 4 - Ανάλυση Συνομιλίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βασικές γνώεις, μέδοθοι και τεχνικές στην Ανάλυση της Συνομιλίας

  Λέξεις κλειδιά: Εθνομεθοδολογία, Αινίγματα, Ζεύγος γειτνίασης, Προτιμησιακή οργάνωση

 • 5 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ P&W

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Ανάλυση λόγου P&W και ο λόγος ώς θέμα ανάλυση καθαυτό

  Λέξεις κλειδιά: Στο «πνεύμα» του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, Αναστοχαστικότητα της κοινωνικής δράσης, Η επιτελεστικότητα της γλώσσας

 • 6 - ΛΟΓΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη Λογοψυχολογίας και λόγο-δράσης

  Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα Δράσης, Μοντέλο Λογο-δράσης , ΓΕΓΟΝΟΣ & ΣΥΜΦΕΡΟΝ

 • 7 - ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δίλημμα διακυβεύματος ή συμφέροντος και κοινή λογική

  Λέξεις κλειδιά: Δίλημμα διακυβεύματος ή συμφέροντος, Mick Billig, σκεπτόμενη κοινωνία, κοινή λογική

 • 8 - Κ.Λ.Κ.Ψ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κριτική λογο-κοινωνιοψυχολογία

  Λέξεις κλειδιά: γενεαλογία και ιδεολογική λειτουργία συγκεκριμένων τύπων , Κριτική λογο-κοινωνιοψυχολογία, Ερμηνευτικά ρεπερτόρια

 • Βιβλιογραφία