Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ειδικά Θέματα Μαθηματικών

  Διδάσκων : Κ. Τάτσης

  Περιγραφή:
  Ανάλυση της εμφάνισης και χρήσης των Μαθηματικών σε τομείς:

  • της καθημερινότητας (ρεαλιστικά Μαθηματικά, μοντελοποίηση),
  • της κοινωνίας (ιστορία των Μαθηματικών και σχέση τους με την ιστορική εξέλιξη),
  • του πολιτισμού (Μαθηματικά στην τέχνη),
  • της επιστήμης (φυσική, πληροφορική).

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της χρησιμότητας των Μαθηματικών σε πλήθος εφαρμογών της καθημερινότητας αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 • 1 - Εισαγωγή - Περί δημιουργικότητας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στην έννοια της δημιουργικότητας. Μαθηματικά στην εκπαίδευση - μαθηματικά στην καθημερινότητα - μαθηματικά ως επιστήμη. Μετρήσιμη δημιουργικότητα.

  Λέξεις κλειδιά: δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος, ζητήματα γλώσσας και επικοινωνίας

 • 2 - Περί δημιουργικότητας (συνέχεια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συνέχεια στη μελέτη της δημιουργικότητας. Πιθανές λύσεις. Πυθαγόρειο θεώρημα. Μαθηματικά στην καθημερινότητα. Συνδέσεις με τις άλλες επιστήμες.

  Λέξεις κλειδιά: ευφράδεια, ευελιξία, πρωτοτυπία

 • 3 - Περί δημιουργικότητας (συνέχεια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δημιουργικότητα σε μαθηματικές λύσεις. Χρήση του Excel. Παραδείγματα και Εργασίες.

  Λέξεις κλειδιά: πολυεπίπεδες δραστηριότητες

 • 4 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: NCTM Standards. Ευρετικές Polya. Επίλυση Προβλήματος. Κατηγοριοποίηση και παραλλαγές προβλήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Επίλυση προβλήματος, ρεαλιστικά μαθηματικά, θεωρία γράφων

 • 5 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχέση των Μαθηματικών και της γλώσσας. Ασκήσεις και Προβλήματα.

  Λέξεις κλειδιά: πρόβλημα, άσκηση, κατανόηση προβλήματος

 • 6 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μαθηματικά και επικοινωνία. Επιστημονικά κείμενα. Παραλληλισμός (επαναχρησιμοποίηση όμοιων επιφανειακών σχημάτων).

  Λέξεις κλειδιά: Επανάληψη, Πληροφορικότητα, Διακειμενικότητα

 • 7 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ποιες είναι οι πρωτεύουσες και ποιες οι δευτερεύουσες έννοιες; Γενικά γνωστικά υποδείγματα. Εκφράσεις που αφορούν γεγονότα ή πεποιθήσεις, οι οποίες αποθηκεύονται στη μνήμη ως ολόκληρες δέσμες γνώσης.

  Λέξεις κλειδιά : Συνεκτικότητα κειμένου

 • 8 - Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μαθηματικά και γλώσσα. Βασικός στόχος: η διεύρυνση της γνώσης. Απώτερος στόχος είναι η αποδοχή από τους αποδέκτες.

  Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, επικοινωνία

 • Βιβλιoγραφία