Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βασικές Έννοιες Φυσικής

  Διδάσκων : Κ. Κώτσης

  Περιγραφή: Η φυσική είναι η βασική επιστήμη, είναι το θεμέλιο της χημείας, της βιολογίας και όλων των κλάδων των φυσικών επιστημών. Η μαθηματική γλώσσα που χρησιμοποιείται από την φυσική αποθαρρύνει τον μη γνώστη των θετικών σπουδών και ατυχώς πάρα πολλοί στην εποχή μας να μην μπορούν να κατανοήσουν πολλά φαινόμενα και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η φυσική επιστήμη να έχει είτε φανατικούς φίλους, είτε φανατικούς εχθρούς, αγνοώντας όμως ότι όλοι οι άνθρωποι στην σημερινή τεχνολογική εποχή είναι καθημερινώς φανατικοί χρήστες πολλών εφαρμογών που προέρχονται από τη φυσική. Η γνωριμία με βασικές έννοιες της φυσικής, εκτός του ότι βοηθά στην κατανόηση πολλών φαινομένων και τεχνολογικών εφαρμογών της ζωής μας, δίνει την δυνατότητα στον απλό πολίτη που θέλει να είναι ενεργό μέλος σε μια κοινωνία να πάρει θέση σε σύγχρονα τεχνολογικά ερωτήματα και να απαιτήσει βελτίωση ή και προστασία της καθημερινής του ζωής.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος: Το μάθημα αναλαμβάνει να παρουσιάσει και να μεταδώσει γνώσεις γύρω από τα παρακάτω θέματα - ζητήματα : Τι είναι κίνηση και έννοιες της,  Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα, Ορμή, Ενέργεια, Σχέση έργου - ενέργειας, Ατομική φύση της ύλης, Μορφές της ύλης, Πίεση και άνωση στα ρευστά, Θερμοκρασία, θερμότητα, διαστολή, Διάδοση της θερμότητας, Αλλαγή κατάστασης της ύλης.

  Λέξεις κλειδιά: Μηχανική, Απόσταση, Ταχύτητα, Επιτάχυνση

 • 1 - Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγικές έννοιες, εργαλεία φυσικής, μονάδες φυσικών ποσοτήτων

  Λέξεις κλειδιά: Έννοιες, κανόνες, στάσεις, πρακτικές

 • 2 - Μηχανική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βασικές έννοιες μηχανικής, αρχές της μηχανικής, η έννοια της αποστασης

  Λέξεις κλειδιά: Μηχανική, Απόσταση, Ταχύτητα, Επιτάχυνση

 • 3 - Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Νευτώνεια Μηχανική, η έννοια της δύναμης, η κινητική κατάσταση ενός σώματος

  Λέξεις κλειδιά: Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα, δράση, αντίδραση, μάζα

 • 4 - Ορμή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη Ορμής, ώθηση δύναμης και μεταβολή ορμής

  Λέξεις κλειδιά: Ορμή, αυτοκίνητο , δράση - αντίδραση, ολική ορμή

 • 5 - Ενέργεια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μορφές ενέργειας, μηχανική ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας, η έννοια της απόδοσης

  Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια των καυσίμων

 • 6 - Ατομική φύση της ύλης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ύλη και άτομα, ενώσεις και μίγματα, καταστάσεις της ύλης

  Λέξεις κλειδιά:  ατομική δομή, πυρήνας, ηλεκτρόνια, νετρόνιο

 • 7 - Στερεά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στερεή κατάσταση ύλης, δυνάμεις Van der Waals, κράματα, πυκνότητα και ελαστικότητα στερεών

  Λέξεις κλειδιά: άμορφο, ομοιοπολικό δεσμό, ιοντικό, μεταλλικός δεσμός

 • 8 - Υγρά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Υγρή κατάσταση ύλης, πιέσεις υγρών

  Λέξεις κλειδιά: Άνωση, πυκνότητα υγρού, Αρχή του Pascal

 • 9 - Αέρια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αέρια κατάσταση ύλης, ρυθμός παροχή αέριων όγκων, νόμοι αερίων

  Λέξεις κλειδιά: Ο νόμος του Boyle, Άνωση των αερίων, Αρχή του Bernoulli

 • Βιβλιογραφία