Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μουσειολογία ΙΙ - Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  Διδάσκουσα: Λέκτορας Εσθήρ Σ. Σολομών

     

 • 1. Εισαγωγή στις έννοιες και τις προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ιστορία της πολιτιστικής διαχείρισης, Κριτικές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, μοντέλα και σχέδια διαχείρισης, πολιτιστική πολιτική.

  Λέξεις κλειδιά: Ιστορικές και μνημονικές προσεγγίσεις, διπλωματία, πολιτική.

 • 2. Πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο πολιτισμός ως βιομηχανία και θέαμα, η «κατανάλωση» του πολιτιστικού προϊόντος, πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός, οικονομικές και πολιτισμικές παράμετροι, πρακτικές βιωσιμότητας.

  Λέξεις κλειδιά: Οικονομία, ανάπτυξη, βιωσιμότητα, τουρισμός.

 • 3. Πολιτιστική κληρονομιά και κοινότητες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τρόποι ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών διαχείρισης και ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Λέξεις κλειδιά: Κοινότητες, ενσυναίσθηση, συμμετοχικότητα.

 • 4. Διαφιλονικούμενη πολιτιστική κληρονομιά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η πολιτιστική κληρονομιά στο στόχαστρο πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική μνήμη, κοινωνική ταυτότητα, μνημονικοί τόποι, πολιτισμική νοσταλγία, φονταμενταλισμός, πολιτιστικό τραύμα.

 • 5. Διοίκηση μουσείων και πολιτισμικών μονάδων.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στρατηγικές και μοντέλα διοίκησης.

  Λέξεις κλειδιά: Business plan, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και οικονομικών πόρων.

 • 6. Ερμηνεία και διαχείριση ιστορικών και αρχιτεκτονικών συνόλων

 • 7. Πολιτιστική κληρονομιά και νομικό πλαίσιο.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ελληνική και διεθνής νομοθεσία, διεθνείς οργανισμοί συμβάσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Λέξεις κλειδιά: Nομοθεσία, UNESCO, διεθνείς οργανισμοί προστασίας.

 • 8. Στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών οργανισμών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μορφές, τρόποι και παράμετροι προβολής και προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος.

  Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστικό μάρκετινγκ, τεχνολογίες και μορφές ψηφιακής επικοινωνίας.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βερνίκος Νικόλας, Δασκαλοπούλου Σοφία, Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Μπουμπάρης Νίκος, Παπαγεωργίου Δημήτρης (Επιμ.) Πολιτιστικές βιομηχανίες, Αθήνα: Κριτική.
  • Γιαλούρη Ελεάνα (επιμέλεια), Υλικός πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Κόνσολα Ντόρα Ν., 2006. Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης.

  • Fopp, Michael, 1997. Managing Museums and Galleries. London: Routledge.

  • Τετράδια Μοσειολογίας, τεύχος 5/ 2008.

   [ Άρθρα Lord, Tobelem, Ruddel, Τσιβάκου, Kotler]

  • Butler, B., 2006. Heritage and the present past, στο Tilley, C. and Keane, W. and Kuechler-Fogden, S. and Rowlands, M. and Spyer, P., (επιμ.) Handbook of Material Culture, London: Sage Publications, σελ. 463-479

  • Black, G., 2009. Το ελκυστικό μουσείο: Μουσεία και επισκέπτες. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

  • Γιώργος Γκατζιάς, 2019. Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγία & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αθήνα: Παπασωτηρίου.

  • Α. Λιάκος, 2007, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία;, Αθήνα: Πόλις.

  • P. Smith, 2006, Πολιτισμική Θεωρία. Αθήνα: Κριτική. 

  • Kotler, N., Kotler, P., & Kotler, W., 2008, Museum marketing & strategy: Designing missions, building audiences, generating revenues and resources, John Wiley and Sons.

  • Μπαντιμαρούδης, Φ., 2011.  Πολιτιστική Επικοινωνία.  Αθήνα, Κριτική.

  • Kόνσολα, Ντ., 1990. Πολιτιστική Δραστηριότητα και Κρατική Πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης.

  • P. Nora, 1989, «Between Memory and History: Les Lieux de Memoire. Representations», No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory: σελ. 7-24.

  •  M.  Blockley, A. Hems (Eπιμ.), 2005, Heritage Interpretation: Theory and Practice, Routledge.

  • F. McLean, 1997. Marketing the museum. Routledge.

  • K. Moore, 1998, Management in museums. Athlone Press.

  • R., Robert, R. Janes, 2007, Museum management and marketing, Routledge.