Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1 - Εισαγωγή

 • 2 - Συστηματική-ταξινομία

 • 3 - Τύποι οργάνωσης σώματος

 • 4 - Σπόγγοι

 • 5 - Κοιλεντερωτά

 • 6 - Ακοιλωματικά ζώα

 • 7 - Ψευδοκοιλωματικοί οργανισμοί

 • 8 - Δακτυλιοσκώληκες

 • 9 - Μαλάκια

 • 10 - Αρθρόποδα

 • 11 - Αμφίβια

 • 12 - Ερπετά

 • 13 - Πτηνά και θηλαστικά

 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία

  1. Γενική Ζωολογία, Μαρία Λαζαρίδου- Δημητριάδου, Γιαχούδης-Γιαπούλης, 1992.

  2. Εργαστηριακές ασκήσεις Εφαρμοσμένης Ζωολογίας, Ι. Λεονάρδος, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2000.

  3. Ζωολογία, Hickman, Roberts, Keen, Larson, l'Anson, Eisenhour, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ, 2010.