Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

   Εφαρμογές ΝΤ στη σχολική και κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία / αλλοδαπών μαθητών

  Διδάσκων : Α. Μικρόπουλος

  Περιγραφή: Δυνατότητες των ΤΠΕ στη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία και σε αλλοδαπούς μαθητές. Σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων με την υποστήριξη των ΤΠΕ για μαθητές με ειδικές δεξιότητες.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:

  Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Διακρίνουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ στη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.
  2. Σχεδιάζουν και υλοποιούν διδακτικές παρεμβάσεις υποστηριζόμενες από ΤΠΕ για μαθητές με διάφορες αναπηρίες
  3. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές έρευνες υποστηριζόμενες από ΤΠΕ για τη σχολική & κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία.

  Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες, επικοινωνιακές δυσκολίες, δυσλεξία, αυτισμός

 • 1 - Οι ΤΠΕ ως μέσο δημοκρατικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προτάσεις για φιλικές τεχνολογίες και φιλικό περιεχόμενο, θέματα σχεδίασης συστημάτων και λογισμικού για όλους.

  Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατική επικοινωνία, διαπολιτισμική επικοινωνία, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, προσβασιμότητα

 • 2 - Συμβολή των ΤΠΕ σε μαθητές με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται, μέσω μελετών περίπτωσης, προτάσεις για τη συμβολή των ΤΠΕ, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, για μαθητές με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες.

  Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες επικοινωνίας, πολυμέσα, υπερμέσα, αλληλεπίδραση

   

 • 3 - Συμβολή των ΤΠΕ σε μαθητές με δυσλεξία.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται, μέσω μελετών περίπτωσης, προτάσεις για τη συμβολή των ΤΠΕ, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, για μαθητές με δυσλεξία.

  Λέξεις κλειδιά: δυσλεξία, μνήμη, εικονική πραγματικότητα, φωνολογική ενημερότητα, πολυμέσα, υπερμέσα

 • 4 - Συμβολή των ΤΠΕ σε μαθητές στο φάσμα του αυτισμού.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται, μέσω μελετών περίπτωσης, προτάσεις για τη συμβολή των ΤΠΕ, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, για μαθητές στο φάσμα του αυτισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, οπτική επικοινωνία, άβαταρ, αναγνώριση συναισθημάτων, εκφράσεις προσώπου

 • Βιβλιογραφία

  1. Phipps, L., Sutherland, A., & Jae Seale, J. (eds.) (2002). Access All Areas: disability, technology and learning. UK: JISC TechDis Service and ALT.
  2. UNESCO (2006). ICTs in Education for People with Special Needs. Specialized Training Course. Moscow: UNESCO IITE.

  Επιπλέον Βιβλιογραφία και Σύνδεσμοι

  1. American Psychiatric Association. (2004). Διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV-TR. Αθήνα: Λίτσας.
  2. Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion Conference, DSAI, http://www.dsai.ws/ και πρακτικά στο περιοδικό Procedia Computer Science, https://www.elsevier.com/journals/procedia-computer-science/1877-0509.
  3. Themes in Science and Technology Education, peer reviewed journal, http://earthlab.uoi.gr/theste/.
  4. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, http://earthlab.uoi.gr/thete/.
  5. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Πρακτικά συνεδρίων, http://www.etpe.eu/.
  6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι, ανοικτό μάθημα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1110