Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Γενική Μικροβιολογία

  Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης

 • 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σύντομη Ανασκόπηση της Ιστορίας της Μικροβιολογίας. Επιχειρείται λεπτομερής περιγραφή της ιστορίας των πρώτων λοιμώξεων και γίνεται σύνδεση αυτών με τους αιτιογόνους παράγοντες.

  Λέξεις κλειδιά: Μικροβιολογία, Ιστορική Αναδρομή.

 • 2. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κατηγορίες, Ονοματολογία,  Διαχωρισμός και Ταξινόμηση αυτών. Γίνεται μία διαφοροποίηση των ποικίλλων βακτηρίων ως προς τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και την κατάταξη αυτών σε gram θετικούς και αρνητικούς μικροοργανισμούς.

  Λέξεις κλειδιά: Ταξινόμηση Βακτηρίων.

 • 3. ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παραδείγματα Διαφόρων Κατηγοριών Μικροοργανισμών με Βάση τη Μορφολογική Περιγραφή του Βακτηριακού Κυττάρου. Ειδικότερα αναλύονται τα διάφορα βακτήρια ως προς την περιεκτικότητα αυτών στα διάφορα κυτταρικά περιεχόμενα.

  Λέξεις κλειδιά: Βακτήρια και Ονοματολογία.

 • 4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή του Κυτταρικού Τοιχώματος, Διαφορές μεταξύ Βακτηρίων. Επιχειρείται μία σημαντική περιγραφή της λειτουργίας του κυττάρου λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα όργανα των gram θετικών και gram αρνητικών βακτηρίων.

  Λέξεις κλειδιά: Δομή Βακτηρίων.

 • 5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θρεπτικά στοιχεία στη Διατροφή των Βακτηρίων. Περιγράφονται οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης των μικροοργανισμών με βάση τους περιβαλλοντικούς παράγοντες: φως, ενέργεια, θερμοκρασία και θρεπτικά συστατικά.

  Λέξεις κλειδιά:Διατροφή Βακτηρίων.

 • 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Καμπύλη και Φάσεις Ανάπτυξης των Βακτηρίων. Επιχειρείται μία λεπτομερής περιγραφή των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης της βακτηριακής καλλιέργειας.

  Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλασιασμός, Καμπύλη Ανάπτυξης.

 • 7. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χημικές Ουσίες και Φυσικά Μέσα/Μέθοδοι Καταστροφής των Μικροοργανισμών. Εξετάζονται τα διάφορα μέσα αναστολής των βακτηρίων, χημικά ή φυσικά και παράλληλα περιγράφονται οι διάφοροι μηχανισμοί ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών ως προς τα μέσα αυτά.

  Λέξεις κλειδιά: Αποστείρωση, απολύμανση, μέσα καταστροφής.

 • 8. ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ενεργειακός Μεταβολισμός των Βακτηρίων. Ορισμοί: Aναβολισμός και Καταβολισμός. Περιγράφονται οι διάφοροι κύκλοι σε σχέση με τις ενεργειακές απαιτήσεις των διαφόρων βακτηρίων.

  Λέξεις κλειδιά: Βακτηριακός Μεταβολισμός.

 • 9. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Η Χρήση Μυκήτων στην Παραγωγή Οίνων. Περί Ζυμομυκήτων, και ο Ρόλος αυτών στις Ζυμώσεις των Αλκοολών. Μελετάται ο ρόλος των διαφόρων ζυμών-μυκήτων στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

  Λέξεις κλειδιά: Μικροβιακές Ζυμώσεις, Κρασί, Ζυμούμενα Τρόφιμα.

 • 10. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Αναπαραγωγή, Πολλαπλασιασμός των Βακτηρίων, Μέθοδοι Κλωνοποίησης Γενετικού Υλικού. Στην ενότητα αυτή γίνεται μία ανασκόπηση των διαφόρων μεθόδων ανάπτυξης και αναπαραγωγής των βακτηρίων χρησιμοποιώντας κλασικές και νέες τεχνικές DNA.

  Λέξεις κλειδιά: Αναπαραγωγή Βακτηρίων, Πλασμιδια και Γενετική Μηχανική.

 • 11. ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο Ρόλος των Προβιοτικών στην Υγεία του Ανθρώπου. Γαλακτικά Βακτήρια και Ζυμούμενα Τρόφιμα. Περιγράφεται ο σημαντικός ρόλος της παρουσίας των γαλακτικών βακτηρίων τόσο στα τρόφιμα όσο και στον ανθρώπινο οργανισμό.

  Λέξεις κλειδιά: Γαλακτικά Βακτήρια, Ανθρώπινη Μικροχλωρίδα.

 • 12. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βακτήρια στο Υδάτινο Περιβάλλον. Υδατογενείς Λοιμώξεις. Αναλύεται η σημαντικότητς της συσχέτισης βακτηρίων στο υδάτινο περιβάλλον που ενοχοποιούνται για την πρόκληση λοιμώξεων.

  Λέξεις κλειδιά: Νερά και Βακτήρια, Κλωστηρίδια  και Ποιοτικός Έλεγχος Επιφανειακών και Πόσιμων Υδάτων.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Basic Microbiology, Η.G. Shlegel, 6th edition, Cambridge University Press, 1987.
  2. Ιατρική Μικροβιολογία και Ανοσοβιολογία, Ι.Κ. Παπαναγιώτου, Τόμος Α, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1989.
  3. Ιατρική Μικροβιολογία, Τόμος Ι, Α. Αντωνιάδης, Γ. Αντωνιάδης, Ν. Λεγάκης, Ι. Τσελέντης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 1998.
  4. Γενική Μικροβιολογία, Ε. Μπεζιρτζόγλου,  Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1999.
  5. The Microbe Files, Washington State University, R.E. Hulbert, 1999.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Γενική Μικροβιολογία. Αμαλία-Κύρτσου Καραγκούνη, Εκδ. Σταμούλης