Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου

  Διδάσκων : Θωμάς Μπάκας

  Περιγραφή μαθήματος : Το μάθημα είναι θεωρητικό και έχει ως σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας το νηπιαγωγείου.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Στόχοι του μαθήματος αποτελούν:

  • H παρουσίαση του νηπιαγωγείου στη διαχρονική του πορεία.
  • Η εξέτασή του από διάφορες πλευρές
  • H απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του.

  Λέξεις κλειδιά :  Νηπιαγωγείο, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση, Προσχολική Αγωγή

 • 1 - Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται θέματα όπως: Η έννοια της προσχολικής αγωγής, ο σκοπός της, και η σημασία του νηπιαγωγείου.

  Λέξεις κλειδιά : Προσχολική αγωγή, έννοια, σημασία, σκοπός.

 • 2 - Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εδώ αναπτύσσεται η εξέλιξη του Νηπιαγωγείου στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα.

  Λέξεις κλειδιά : Εξέλιξη νηπιαγωγείου

 • 3 - ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναπτύσσονται θέματα για τη διοικητική οργάνωση του νηπιαγωγείου διαχρονικά από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, για το θεσμικό πλαίσιο, για το Αναλυτικό πρόγραμμα και για το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των νηπιαγωγών.

  Λέξεις κλειδιά : Διοικητική οργάνωση, Αναλυτικό πρόγραμμα, μόρφωση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση.

 • 4 - ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται τα θέματα για τη σύσταση και εξέλιξη των νηπιαγωγείων καθώς και για τη διοικητική και εκπαιδευτική τους οργάνωση.

  Λέξεις κλειδιά : Ίδρυση, κατάργηση νηπιαγωγείων, επωνυμία τους, τύποι νηπιαγωγείων, συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, σχολική περιφέρεια, εγγραφές νηπίων, φοίτηση στο νηπιαγωγείο, σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές, αργίες, εκδηλώσεις.

 • 5 - ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εδώ γίνεται ανάπτυξη των θεμάτων τα οποία εστιάζονται στη λειτουργία του νηπιαγωγείου ως δημόσιας υπηρεσίας, με τα βιβλία, τα έντυπα, το αρχεία και τη διοικητική αλληλογραφία.

  Λέξεις κλειδιά : βιβλία και έντυπα νηπιαγωγείου, αρχείο, διακίνηση αλληλογραφίας.

 • 6 - Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται τα σχετικά θέματα με τους διορισμούς των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

  Λέξεις κλειδιά : στελέχωση, διορισμός, αναπληρωτές.

 • 7 - Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι τα όργανα διοίκησης του νηπιαγωγείου, οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, η εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση στην προσχολική αγωγή και ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου.

  Λέξεις κλειδιά : Όργανα διοίκησης, Προϊσταμένη, σύλλογος διδασκόντων, συνεδριάσεις, έργο, εποπτεία, παιδαγωγική καθοδήγηση, Σχολικοί Σύμβουλοι.

 • 8 - Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται θέματα επικοινωνίας στη σχολική μονάδα, η συνεργασία του νηπιαγωγείου με την οικογένεια και οι συγκρούσεις στο σχολικό χώρο.

  Λέξεις κλειδιά : Επικοινωνία, συνεργασία, συγκρούσεις.

 • 9 - Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα θέματα των γιορτών, εκδηλώσεων, διδακτικών επισκέψεων στο νηπιαγωγείο και τα θέματα της σχολικής ζωής και του πολιτισμού σε αυτό.

  Λέξεις κλειδιά : Γιορτές, διδακτικές επισκέψεις, σχολική ζωή, πολιτισμός.

 • Βιβλιογραφία

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ Σ. ΜΠΑΚΑΣ,
  • Οργάνωση και διοίκηση της προσχολικής εκπαίδευσης, Αργυροπούλου Ελευθερία, Κριτική, 2007