Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγικό μάθημα (INTRODUCTORY COURSE - Immersion in an academic environment)

 • 2. Αναζήτηση εργασίας (LOOKING FOR A JOB)

  - UNIT 2 from the Book "Economic and Business English in a Nutshell".

 • 3. Ανεργία (UNEMPLOYMENT)

  UNIT 3 from the book "Economic and Business English in a Nutshell".

 • 4. Μαθηματικά & Οικονομικά (MATHEMATICS & ECONOMICS)

  Study p.88-89 from Unit 4 from the Book "Economic and Business English in a Nutshell", as well as the attached word.doc. on "How to read numbers...".

 • 5. Λογιστική (ACCOUNTING)

  From the book "Economic and Business English in a Nutshell" study the following:

  1) from Unit 4, stuy pp.93-94

  2) from Unit 5, study pp. 113-115.

 • 6. Διοίκηση επιχειρήσεων (BUSINESS ADMINISTRATION)

  UNIT 6 from the Book "Economic and Business English in a Nutshell".

 • 7. Διαφήμιση (MARKETING - ADVERTISING)

  UNIT 8 from the Book "Economic and Business English in a Nutshell".

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • ECONOMIC AND BUSINESS ENGLISH IN A NUTSHELL:A coursebook for Specific and Academic Purposes, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ & ΖΩΗ ΜΑΛΙΒΙΤΣΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ, 2012

  • Longman Dictionary of Contemporary English, Christopher Barber Fox, Longman, 2007

  • Longman Dictionary of English Language and Culture, Della Summers, Longman, 1998

  • Webster's New World college dictionary, Victoria Neufeldt, David Bernard Guralnik, Macmillan, 1997

  • Random House Webster's Advanced English Dictionary, Gerard M. Dalgish, Random House, 2001