Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1 - Περιβαλλοντικά μέσα

  • Το πόσιμο νερό Αρχείο 1.2MB Παρουσίαση Powerpoint
  • Γλυκά νερά Αρχείο 2.4MB Παρουσίαση Powerpoint
  • Αέρια Ρύπανση Αρχείο 6MB Παρουσίαση Powerpoint
 • 2 - Φαινόμενο του θερμοκηπίου

 • 3 - Ξενοβιοτικές ενώσεις

  • Ξενοβιοτικές ενώσεις Αρχείο 1MB Παρουσίαση Powerpoint
 • 4 - Βασικά φυτοφάρμακα και μεταβολίτες αυτών

  • Φυτοφάρμακα Αρχείο 1.1MB Παρουσίαση Powerpoint
 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009, ISBN 978-960-418-206-0
  2. Ευάγγελος Βουδριάς: Διαχείριση στερεών αποβλήτων, 2013, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θράκης
  3. Γεώργιος Πηλίδης, Σημειώσεις «Περιβαλλοντική Χημεία», Ιωάννινα 2011