Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1 - Βασικές έννοιες

 • 2 - Ενώσεις του άνθρακα

 • 3 - Στερεοχημεία

 • 4 - Οργανικές αντιδράσεις

 • 5 - Λιπίδια

   

 • 6 - Αμινοξέα

 • 7 - Νουκλεοτίδια

 • 8. Οξεοβασική ισορροπία-νουκλεοτίδια-αμινοξέα-λιπίδια

 • Προτεινόμενα συγγράματα και επιπλεον συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Αρχές και Εφαρμογές της Ανοργάνου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας – τόμος Ι, ΙΙ (Caret, Denniston, Topping), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, έκδοση 2000 

  • Οργανική Χημεία, Αλεξάνδρου Ε. Νικόλαου, Βάρβογλη Γ. Αναστασίου, εκδόσεις Ζήτη, έτος έκδοσης 1996.

  • Σημειώσεις: Κ. Σεφεριάδη: Χημεία για Βιοϊατρικές Επιστήμες, Ιωάννινα 2006. Κ. Σεφεριάδη, Ορ. Τσόλα: Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Α’ εξαμήνου