Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας

 • 2. Ιατρική πληροφορία

 • 3. Αιτιότητα

 • 4. Μέτρα σχέσης

 • 5. Σχεδιασμοί ερευνών

 • 6. Τεκμηριωμένη (αποδεικτική) Ιατρική

 • 7. Επιδημίες

 • 8. Προγνωστικά συστήματα

 • 9. Διαγνωστική έρευνα

 • 10. Πρόληψη, δοκιμασίες διαλογής

 • 11. Θεραπευτικά μέσα

 • 14. Εμβόλια, χημειοπροφύλαξη

 • 15. Κάπνισμα και υγεία

 • 16. Αλκοόλ και υγεία

 • 15. Επιδημιολογικά σφάλματα

 • 16. Διαστρωμάτωση - Τροποποιητές

 • Εργαστήρια - ασκήσεις

 • Διδακτικά συγγράμματα

 • Βιβλιογραφία