Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Αγγλική Ορολογία σε Θέματα Τέχνης ΙII

  Διδάσκουσα:  Δρ.Ευγενία Ευμοιρίδου

 • 1. Σχεδίαση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε τα στεγνά και τα υγρά μέσα σχεδίασης, τα χαρακτηριστικά τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  Εξετάζουμε επίσης τα βασικά είδη σχεδίου και τους τρόπους επίτευξης τονικών αξιών.

  Λέξεις κλειδιά: Σχέδιο, κινούμενα σχέδια, σχέδιο εργασίας, εκκόλαψη, κάρβουνο, μολύβι, παστέλ, πένα, μελάνι (drawing, cartoon, working drawing, hatching, contour hatching, charcoal, pencil, crayon, pastel, pen, ink).

 • 2. Ζωγραφική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα ζωγραφικής εξετάζουμε τις τεχνικές της ελαιογραφίας, ακουαρέλας, τέμπερας, νωπογραφίας, εγκαυστικής καθώς και της χρήσης ακρυλικών μπογιών.

  Λέξεις κλειδιά: Χρωστική, χρώμα, συνδετικό υλικό, έδαφος, βερνίκι, λάδι, τοιχογραφία, εγκαυστική, ακρυλικά, ακουαρέλα, τέμπερα (pigment, paint, binder, ground, gesso, glaze, oil, fresco, encaustic, acrylics, watercolor, tempera).

 • 3. Χαρακτική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην χαρακτική εξετάζουμε τις δύο βασικές τεχνικές: Υψιτυπία και Βαθυτυπία.  Μελετούμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία και τις μεθόδους, καθώς και τις διάφορες υποτεχνικές που εντάσσονται σε μία από τις δύο αυτές βασικές κατηγορίες.  Επίσης εξετάζουμε και την τεχνική της λιθογραφίας.

  Λέξεις κλειδιά: Χαρακτική, Βαθυτυπία, Υψιτυπία, Κολλαγραφία, Ξυλογραφία, λινογκραβούρα, ξεστή χαλκογραφία, ξηρή χάραξη, οξυγραφία, τονική χαλκογραφία, ανάγλυγο

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  Duane Preble, Sarah Preble and Patrick Frank., 1999,  ARTFORMS, New York: Longman

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Wikipedia