Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Αγγλική Ορολογία σε Θέματα Τέχνης IV

  Διδάσκουσα:  Δρ.Ευγενία Ευμοιρίδου

 • 1. Χαρακτική (Printmaking)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην χαρακτική εξετάζουμε τις δύο βασικές τεχνικές: Υψιτυπία και Βαθυτυπία.  Μελετούμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία και τις μεθόδους, καθώς και τις διάφορες υποτεχνικές που εντάσσονται σε μία από τις δύο αυτές βασικές κατηγορίες.  Επίσης εξετάζουμε και την τεχνική της λιθογραφίας.

  Λέξεις κλειδιά: Χαρακτική, Βαθυτυπία, Υψιτυπία, Κολλαγραφία, Ξυλογραφία, λινογκραβούρα, ξεστή χαλκογραφία, ξηρή χάραξη, οξυγραφία, τονική χαλκογραφία, ανάγλυγο

 • 2. Γλυπτική (Sculpturing)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην γλυπτική εξετάζουμε τους διαφόρους τύπους γλυπτών και τις τεχνικές τους.

  Λέξεις κλειδιά: Περίοπτο, ανάγλυφο, εξώγλυφο, εσώγλυφο, λιθοτεχνία, μαρμαρογλυπτική, χύτευση, μοντελοποίηση, αρματούρα, συναρμολόγηση, συγκόληση.

 • 3. Φωτογραφία (Photography)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην φωτογραφία εξετάζουμε την γέννηση της φωτογραφία και της κάμερας καθώς και της έγχρωμης φωτογραφίας.

  Λέξεις κλειδιά: Λανθάνουσα εικόνα, διάφραγμα, τύπωμα, Δαγκεροτυπίες, καρέ, κλείστρο.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Duane Preble, Sarah Preble and Patrick Frank., 1999,  ARTFORMS,  New York: Longman

  • John Ross ., 1990, The Complete Printmaker: Techniques, Traditions, Innovations,  New York: The Free Press

  • Claire Waite Brown (eds.), The Sculpting Techniques Bible, New York: Chatwell Books, Inc.

  • Bruce BarnBaum., 2012, The Art of Photography, Korea: Gerhard Rossbach

  • Ray Smith, 1987, The Artist’s Handbook, London: Dorling Kindersley Limited

   

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Wikipedia