Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήριο Κατεύθυνσης - Ζωγραφική VΙ

  Διδάσκων: Καθ. Ξενοφών Β. Μπήτσικας

 • 1. «Καταφύγιο»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η άσκηση πραγματεύεται την έννοια του «καταφυγίου». Το χώρο ή τη συνθήκη  που μας προσφέρει  αίσθημα της ασφάλειας ή όπου να αποφύγει μια δυσάρεστη κατάσταση. Οι φοιτητές καλούνται να οργανώσουν ένα εικαστικό έργο (μέσο ελεύθερο), που να αναπαριστά αυτή τη συνθήκη ή να αντανακλά μεταφορικά ή αναλογικά αυτή την αίσθηση.

  Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση, ψευδαίσθηση, μεταφορά, αναλογία, καταφύγιο.

 • 2. «Φόβος»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η έννοια του φόβου κυριαρχικό στοιχείο για την ανθρώπινη ύπαρξη , συνιστά το θέμα για εκπόνηση εικαστικού έργου από τους φοιτητές (μέσο ελεύθερο). Το εικαστικό έργο που παραχθεί θα εκτεθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας ( 4-11 Ιουνίου 2013) σε συνεργασία με την Επιτροπή Λόγου και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση, ψευδαίσθηση, μεταφορά, αναλογία, φόβος.

  • 3. «Σώμα»

   Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η εμπειρία του φυσικού σώματος, ως μέσο αντίληψης του χώρου που μας περιβάλλει, επαναπροσδιορίστηκε από την σύγχρονη φιλοσοφία, τη  φαινομενολογία (H.Bergson, E.Husserl, M.Merleau-Ponty),  την ανθρωπολογία και τη σύγχρονη ψυχολογία, που έδωσαν έμφαση στην ενότητα της αντίληψης-δράσης και ερεύνησαν την εμπειρία του σώματος ως ιδιαίτερο σύστημα της χωρικής συνείδησης. Η συνείδηση του σώματος μας αποκτάται όχι μόνο με την αφή  ή την παρατήρηση, αλλά μέσω του νευρικού και μυϊκού μηχανισμού που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση και τη θέση της φόρμας οποιουδήποτε τοπικού ερεθίσματος πάνω στο σώμα. Οι ιδιότητές του  ανήκουν σε μας και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά που μας ξεχωρίζει από τα άλλα σώματα του περιβάλλοντος. Οι αισθήσεις μέσω του σώματος δεν επικοινωνούν μόνο με τον εξωτερικό κόσμο, αλλά και μεταξύ τους, και αυτό το αντιληπτικό σύνολο διαμορφώνει ένα ανώτερο σύμπλεγμα: το σώμα. Είναι αυτό που μας καθορίζει  σαν υποκείμενα απέναντι στο περιβάλλον. Το σώμα όπως αναφέρει ο Edmund Husserl , “είναι a priori  το μέσο κάθε αντίληψης ”, και αποτελεί “ την πιθανότητα και συνθήκη ύπαρξης των άλλων πραγμάτων”. 

   Το σώμα προσεγγίζεται μέσα από βασικούς άξονες και μετατρέπεται σε αντικείμενο εικαστικής  έρευνας με ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα, όπως το βίντεο, η περφόρμανς, η φωτογραφία, το σχέδιο, η ζωγραφική, το animation και η εγκατάσταση. 

   1.  Tο σώμα-υποκείμενο και ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.   

   2. Το σώμα κεντρικός άξονας της εμπειρίας. Η Επιδερμίς (το περίβλημα του σώματος είναι tabula nuda, πάνω στην οποία εγγράφεται κάθε γνώση)

   3. Το ανθρώπινο σώμα συλλαμβάνεται ως μία ρευστή συνθήκη που αποθηκεύει και ανακαλεί παρελθούσες εμπειρίες, συμπεριφορές και συναισθήματα.

   Λέξεις κλειδιά:  Επιδερμίς, τεχνολογικό σώμα, σώμα και δημόσιος χώρος.

  • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Προτεινόμενα συγγράμματα

   • Paul Klee Η εικαστική σκέψη, τόμος 1 και 2 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μέλισσα , Αθήνα 1989
   • Mumford , Lewis (Λιούις Μάμφορντ ; μετάφραση Ζήσης Σαρίκας),  Ο μύθος της μηχανής / Εκδ.  Ύψιλον Αριθμός Dewey :  306.46

   Επιπλέον βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

    http://z3-5.blogspot.gr/2012/10/3-5.html

   1. Hall, Edward T.: The Hidden Dimesion, Doubleday and Company, Inc, 1969
   2. Manovich, Lev: The Language of New Media, The MIT Press Cambridge, 2001
   3. Mitchell, William J: Placing Words: Symbols, Space and the City,  The MIT Press Cambridge, 2005
   4. Mitchell, William J: Space, Place and the Infobahn. City of bits,  The MIT Press Cambridge, 2000
   5. Mondloch, Kate: Screens, Viewing Media Installation Art, University of Minessota Press, 2010
   6. Rush, Michael: New Media in Late 20th-Century Art, Thames and Hudson
   7. Baltrusaitis Jurgis:  El espejo (Ο καθρέφτης), Ed. Miraguano – Polifemo, Madrid, 1988
   8. Baudrillard, Jean: Περί Σαγήνης, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 2009
   9. Carroll, Lewis: Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη, Εκδ. Λιβάνη Αθήνα
   10. Crary, Jonathan: Techniques of the observer, MIT Press, 1990
   11. Eco, Umberto: De los espejos y otros ensayos, Ed. Lumen, Barcelona, 1988 [Primera edición: Gruppo Editoriale Fabbri, Bombiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milán 1985] (Στα ελληνικά: Σχετικά με τους καθρέφτες και άλλα δοκίμια)
   12. Fontisi-Ducroux, Françoise. & Vernant, Jean-Pierre: Στο μάτι του καθρέφτη, Εκδ. Ολκός, Αθήνα 2001 (Dans l oleil du miroir, Éditions Odile Jacob, Paris 1997)
   13. Graham, Dan: Two Way Mirror Power: Selected Writings by Dan Graham on His Art, MIT Press, 1999
   14. Kepes, Gyorgy: The Language of Vision, Dover Publications, Inc., N. York, 1995
   15. Moholy-Nagy: Vision in Motion, Ed. Paul Theobald, Chicago, 1947
   16. Nolan, Edward Peter: Now through a glass darkly: specular images of being and knowing from Virgil to Chaucer, University of Michigan Press, 1990
   17. Ρηγοπούλου, Πέπη:  Ο νάρκισσος, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1994
   18. Rosset, Clement: Το πραγματικό και το διπλό του. Δοκίμιο περί αυταπάτης. Εκδ. Αρμός, Θεσσαλονίκη 2009
   19. Rowe Colin & Slutzky Robert, Transparency, Ed. Birkhäuser, Basel, Switzerland,1997 [http://iris.nyit.edu/~rcody/Thesis/Readings/Transparency%20-%20Rowe-Slutsky.pdf]
   20. Stoichita, Victor: A short history of the shadow, Ed. Reaktion Books, London, 1997
   21. Paul Virillio: η Διαδικασία της σιωπής, εκδ. Νησίδες 2000
   22. Marshall McLuhan: Media οι προεκτάσεις του ανθρώπου, εκδ. Κάλβος, Αθήνα
   23. Adorno, Theodor W., Horkheimer, Marx: Η διαλεκτική του διαφωτισμού , Εκδ. Ύψιλον, Αθήνα , 1986    
   24. Adorno_Ηorkheimer_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
   25. Baudrillard, Jean:Η έκσταση της επικοινωνίας, Εκδ. Καρδαμίτσα, 1991  
   26. Benjamin Walter :  Δοκίμια για την τέχνη,  Εκδ. Κάλβος , Αθήνα [19--]  (Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του.)
   27. Curran, J. (2003) «Τα όρια του τεχνολογικού  ντετερμινισμού. Μία ιστορική προσέγγιση», στο Παναγιωτοπούλου Ρ. (επιμ.) Η Ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα
   28. Debord, Guy: Η κοινωνία του θεάματος, Εκδ. Ελ.Τύπος, Αθήνα   [http://debordiana.chez.com/francais/internazionale.htm ]
   29. Eco, Umberto: Κήνσορες και θεράποντες. Θεωρία και ιδεολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εκδόσεις, Γνώση 1994
   30. Levy, Pierre Δυνητική πραγματικότητα Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου Εκδ. Κριτική, 1999
   31. Μc Quail (2001) «Κεφάλαιο 5: Μαζική Κοινωνία και Πολιτισμός», στο Η Θεωρία Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21 αιώνα, Μετάφραση Κάτια Μεταξά, Εκδ. Πατάκης,  Aθήνα
   32. McLuhan, Marshall: Media : οι προεκτάσεις του ανθρώπου,  Αθήνα : Κάλβος , [19--].   &   Understanding media: the extensions of man, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1994  
   33. McLuhan, Marshall: The Gutenberg galaxy: the making of typographic man, [Toronto] : University of Toronto Press, [1962]
   34. Η κουλτούρα των μέσων : μαζική κοινωνία και πολιτιστική βιομηχανία / Kraus, Karl [κ.α.], Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 1991. - (Συνθέσεις , 2)
   35. Ρομπίνς, Κ. και Ουέμπστερ, Φ. (1999) Η Εποχή του Τεχνοπολιτισμού, Εκδ. KΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ.