Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Η ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή

  Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Βασίλειος Κιοσσές

       

 • 1. Επικοινωνιακές δεξιότητες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Oι φοιτητές εισάγονται στις έννοιες των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας, αλλά και σε δεξιότητες που αφορούν στη φυσική παρουσία κατά την κλινική πράξη. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν μη λεκτικά σημάδια, όπως η στάση του σώματος του ασθενήκαι τις πληροφορίες που μπορεί αυτή να δώσει.

  Λέξεις κλειδιά: Bλεμματική επαφή, άγγιγμα, μη λεκτική επικοινωνία, διάλεκτος.

 • 2. Προσωποκεντρική συνέντευξη - Θεραπευτικές οδηγίες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η συνέντευξη με τον ασθενή είναι ουσιαστικής σημασίας και αυτή θα πρέπει να γίνετε στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας που διευκολύνει τον ασθενή αλλά και το γιατρό. Η Προσωποκεντρική προσέγγισς αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγισς η οποία βασίζεται σε τρεις συνθήκες: την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων αποδοχή και τη γνησιότητα. Οι φοιτητές μαθαίνουν αναλυτικά για την προσωποκεντρική προσέγγισς αλλά και την εφαρμογή αυτής. Επιπλέον το πώς η ενσυναίσθηση συμβάλλει στην τήρηση των θεραπευτικών οδηγιών από τη μεριά του ασθενή, αποτελεί κορμό αυτής της ενότητας.

  Λέξεις κλειδιά: Προσωποκεντρική προσέγγιση, αποδοχή, γνησιότητα, ενσυναίσθηση.

 • 3. Λήψη ιστορικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο τρόπος λήψης ενός ιστορικος είναι καθοριστικός για την ουσιαστικς καταγραφή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για μια σωστή διάγνωση. Οι φοιτητές εισάγοντας στην ορθή χρήση ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της λήψης ιστορικος, στη διάλεκτο που χρησιμοποιούν αλλά και το χρόνο που διαθέτουν στον ασθενή τους.

  Λέξεις κλειδιά: Ανοικτές ερωτήσεις, χρόνος.

 • 4. Μεταφορά άσχημων νέων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η μεταφορά άσχημων νέων αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα για τους επαγγελματίες υγείας. Οι φοιτητές πραγματεύονται για το πώς μπορεί να γίνει αυτή με ενσυναίσθηση, μαθαίνουν για τη μέθοδο SPIKES, αλλά και το όπως να διαζειρίζονται ασθενείς με νόσημα απειλητικό για τη ζωή καθώς και τους συγγενείς αυτών.  Ο τόπος, ο χρόνος, η διάλεκτος που χρησιμοποιεί ένας γιατρός κατά τη μεταφορά άσχημων νέων αναδεικνύεται σε αυτή τη θεματική ενότητα.

  Λέξεις κλειδιά: Πένθος, άσχημα νέα, απώλεια, SPIKES.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • www.ijpcm.org
  • Benbassat J & Baumal R. (2004) What is Empathy and how can it be promoted during clinical clerkships? Academic Medicine. 79 (9), 832-839. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15326005)
  • Benbassat J & Baumal R. (2002) A step-wise role playing approach for teaching patient counseling skills to medical students. Patient Education and Counseling, 46(2), 147-152. (http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(01)00150-1/abstract)
  • van Weel- Baumgarten E.M. & Brouwers, M.H. (2011) Best evidence teaching of person-centered basic communication skills: a reflection, International Journal of Person- Centered Medicine, vol. 1(1), 35-35. (http://www.ijpcm.org/index.php/IJPCM/article/view/19).