Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων-Βιομηχανικές Ζυμώσεις

  Διδάσκοντες: Καθ. Ι. Σαββαΐδης, Αναπλ. Καθ. Κ. Ακρίδα

 • 1. Ζυμώσεις σε βιοαντιδραστήρες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται περιγραφή των βιοαντιδραστήρων διαλλείποντος έργου και συνεχούς λειτουργίας. Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να επιτευχθεί καλλίτερη κατανόηση της λειτουργίας σε διάφορες συνθήκες (pH, θερμοκρασίας κ.λ.π.), χρησιμοποιώντας είτε ελεύθερα κύτταρα είτε ακινητοποιημένα κύτταρα ή ένζυμα. Ακινητοποίηση ενζύμων και μέθοδοι ακινητοποίησης. Ιδιότητες ακινητοποιημένων κυττάρων. Παρεμπόδιση της ενζυμικής δράσης από το pH. Επίδραση της θερμοκρασίας-Απενεργοποίηση των ενζύμων.

  Λέξεις κλειδιά: Αντιδραστήρες διαλλείποντος έργου και συνεχούς λειτουργίας.

 • 2. Διάφοροι τύποι βιοαντιδραστήρων και η λειτουργία τους για παραγωγή προϊόντων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται περιγραφή των διαφόρων τύπων βιοαντιδραστήρων (βιοαντιδραστήρες ελεύθερων κυττάρων, ακινητοποιημένων κυττάρων, ενζύμων). Επιπλέον, περιγράφεται η λειτουργία των βιοαντιδραστήρων (αποστείρωση, αερισμός, το πρόβλημα του αφρισμού) και οι διεργασίες παραγωγής προϊόντων κυττάρων. Τέλος, μελετώνται οι ενζυμικοί βιοαντιδραστήρες (διαλλείποντος έργου, συνεχούς έργου, εμβολικής ροής).

  Λέξεις κλειδιά: Τύποι βιοαντιδραστήρων.

 • 3. Μικροβιακή Χλωρίδα Τροφίμων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται μία περιγραφή της μικροβιακής χλωρίδας των τροφίμων. Ειδικότερα το μάθημα εστιάζει στους διαφόρους μικροοργανισμούς που ευθύνονται για την αλλοίωση και την ασφάλεια των τροφίμων.

  Λέξεις κλειδιά:  Μικροχλωρίδα Τροφίμων.

 • 4. Τροφολοιμώξεις – Τροφοτοξινώσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Επιχειρείται μία διαφοροποίηση μεταξύ τροφολοιμώξεων και τροφοτοξινώσεων. Περιγράφονται τα σημαντικότερα κλασικά και αναδυόμενα βακτήρια που ενοχοποιούνται για την πρόκληση τροφολοιμώξεων (Λιστέρια, Καμπυλοβακτηρίδιο, Σαλμονέλλα).

  Λέξεις κλειδιά:  Τροφοδηλητηριάσεις, Τροφολοιμώξεις, Μικροβιολογική Ασφάλεια Τροφίμων, Εκτίμηση Κινδύνων.

 • 5. Επιλεγμένα παραδείγματα παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται η παρουσία / ανεύρεση ορισμένων παραδοσιακών και αναδυόμενων μικροοργανισμών που εγκυμονούν πρόκληση λοιμώξεων, μετά την κατανάλωση επιμολυσμένων με παθογόνα βακτήρια (π.χ. Listeria, Salmonella spp.) τροφίμων, κυρίως ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.τ.λ.) και φυτικής προέλευσης (έτοιμες κομμένες σαλάτες, λαχανικά, κομμένα φρούτα (πεπόνι)).

  Λέξεις κλειδιά:  Listeria, Salmonella, Έτοιμα προς Κατανάλωση Τρόφιμα, Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης.

 • 6. Μέτρα προφύλαξης έναντι τροφολοιμώξεων.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Εξετάζονται τα μέτρα Χειρισμού και Ελέγχου Παθογόνων Μικροοργανισμών στα Τρόφιμα. Επιπλέον, μελετάται ο Ασφαλής Χειρισμός Τροφίμων και Πρακτικές από Πλευράς Καταναλωτή.

  Λέξεις κλειδιά:  Ασφάλεια, Υγιεινή των τροφίμων, Έλεγχος Τροφίμων, Ποιότητα.

 • Βιβλιογραφία

 • Θέμα 8

  • Θέμα 9

   • Θέμα 10