Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα Ι

  Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Κατσάρης

 • 1. «Φώς- σκιά»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο μελετημένος χειρισμός του φωτός και της σκιάς, βοηθά στο να αναδειχθούν αισθητικοί στόχοι που σχετίζονται με την εκτίμηση τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και των ψυχολογικών προεκτάσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Φώς, Σκιά, Χώρος.

 • 2. «Χρώμα»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το χρώμα με την συναισθηματική του φόρτιση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φόρμας. Η άσκηση διαπραγματεύεται το πώς οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης του χρώματος διαφοροποιούν την αντίληψη μας.

  Λέξεις κλειδιά: Χρώμα, Αντίληψη.

 • 3. «Κίνηση – Χρόνος Ρυθμός– Αφήγηση»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η άσκηση ενδιαφέρεται να πειραματιστεί με τα εγγενή  χαρακτηριστικά της κινούμενης εικόνας. Η κινούμενη εικόνα σε όλες της εκφάνσεις της είναι μια τέχνη του χρόνου. Μπορεί να αποτυπώσει τον χρόνο στην ολότητά του, να τον αντιστρέψει, να τον σταματήσει, να τον επιβραδύνει ή να τον επιταχύνει, να τον επαναλάβει ή να ανατρέψει την χρονική σειρά. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να  δημιουργηθεί μια ρυθμική σύνταξη που οδηγεί σε νέες αφηγηματικές προσεγγίσεις.

  Λέξεις κλειδιά: Κίνηση, Χρόνος, Ρυθμός, Αφήγηση.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • «Εισαγωγή στην Βιντεοτέχνη» Rob Perree, Εκδ. Σχολή Σταυράκου-Επικοινωνία και Κουλτούρα, 1994
  •  Illuminating Video : An Essential Guide to Video Art, Doug Hall (Editor), Sally Jo Fifer (Editor), David Bolt (Preface), Εκδ. Aperture; (June 1, 1991)
  •  Art Since 1960, new edition, Michael Archer, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
  • New Art in the 60s and 70s, Redefining Reality, Anne Rorimer, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
  •  New Media in Late 20th-Century Art (World of Art), Michael Rush, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
  • Digital Art, Christiane Paul, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
  • New Screen Media: Cinema, Art, Narrative, Martin Rieser (Editor), Andrea Zapp (Editor), Εκδ. British Film Inst. (April 2002)
  • Video Spaces (PB), Barbara London, Εκδ. Museum of Modern Art, NY
  • Video the Reflexive Medium, Yvonne Spielman, Εκδ. The MIT Press (2008)
  • A History of Video Art, Chris Meich- Andrews, Εκδ. Berg (2006)
  • A History of Experimental Film and Video, A. L. Rees, Εκδ. British Film Inst. (1999)
  • Experimental Cinema in the Digital Age, Malcolm Le Grice, Εκδ. British Film Inst. (2001)
  • Film Art Phenomena, Nicky Hamlin, Εκδ. British Film Inst. (2003)
  • The New Media Book, Dan Harries (Editor), Εκδ. The MIT Press (2002)
  • The Language of New Media, Lev Manovich, Εκδ. The MIT Press  (2001).