Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ευριπίδου Βάκχαι

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Γκαστή

 • 1. Εισαγωγικά στον Ευριπίδη.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βιογραφικά του Ευριπίδη με χρήση αρχαίων μαρτυριών. Ελέγχεται ο βαθμός αξιοπιστίας των αρχαίων μαρτυριών, καταγράφονται οι απόψεις των αρχαίων συγγραφέων για τη δραματική τεχνική του Ευριπίδη και συγκρίνονται με αυτές που έχουν διατυπώσει οι σύγχρονοι μελετητές για τον ποιητή.

  Λέξεις κλειδιά: Ευριπίδης, Βίος, Αρχαίες μαρτυρίες, Δραματική Τεχνική, ερμηνευτικές απόψεις.

 • 2. Εισαγωγικά στη διονυσιακή λατρεία.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναδεικνύονται τα βασικά στοιχεία της διονυσιακής θρησκείας και λατρείας με βάση τις αρχαίες πηγές. Παρέχονται όλες οι σημαντικές θρησκευτικές συντεταγμένες για την καλύτερη κατανόηση των διονυσιακών θεμάτων στο έργο του Ευριπίδη.

  Λέξεις κλειδιά: Διονυσιακή θρησκεία, λατρευτικές πρακτικές, ιδιότητες του Διονύσου, προσωνύμια του θεού.

 • 3. Ανάλυση του κειμένου του Ευριπίδη με παράλληλο σχολιασμό διαφορετικών μεταφραστικών εκδοχών

  Περιγραφή θεματικής  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται:

  • Ανάλυση των βασικών παραμέτρων της διονυσιακής θρησκείας που απαντούν στο κείμενο με βάση τα λεξιλογικά δεδομένα και τη σύγκριση με τις μαρτυρίες για το Διόνυσο και το αντίστοιχο εικονογραφικό υλικό.
  • Ερμηνεία του κειμένου κατά ενότητες.
  • Προβολή μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων του έργου

  Λέξεις κλειδιά: Ευριπίδης, παράλληλος σχολιασμός, θεωρία και πρακτική της μετάφρασης, σχέση ερμηνείας και σκηνικής πραγμάτωσης.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Albin Lesky
  2. Ευριπίδου, Βάκχαι, Dodds E. R.
  3. Αρχαία ελληνική τραγωδία, Μαρκαντωνάτος Ανδρέας Γερ., Τσαγγάλης Χρήστος (επιμ.)
  4. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, EASTERLING P.E.
  5. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΑΚΧΕΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Χουρμουζιάδης, Ν., Όροι και Μετασχηματισμοί στην Αρχαία Ελληνική τραγωδία, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1991.
  2. Jeanmaire, H. Διόνυσος. Ιστορία της Λατρείας του Βάκχου, μτφρ. Άρτεμις Μερτάνη-Λίζα, Βιβλιοπωλείον Κλειώ, Πάτρα 1985.
  3. Leinieks, V., The City of Dionysos. A Study of Euripides’ Bakchai, Stuttgart & Leipzig 1996.
  4. Seaford, R. Euripides’ Bacchae with an introduction, translation and commentary, Warminster 1996.
  5. Oliver Taplin, Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία σε σκηνική παρουσίαση, Αθήνα 1988.
  6. Winnington-Ingram, R.P., Euripides & Dionysus: An Interpretation of the Bacchae, Cambridge 1948.

  Αρχείο παραστάσεων Εθνικού Θεάτρου στο διαδικτυακό τόπο: www.n-t.gr