Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κοινωνική Φιλοσοφία

  Διδάσκων : Γρ. Καραφύλλης

  Περιγραφή:

  Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μελέτης

  1. H έννοια και οι στόχοι της κοινωνικής φιλοσοφίας
  2. Ο ρόλος του οικονομικού παράγοντα στη δομή της κοινωνίας
  3. Οι έννοιες της εξέλιξης και της προόδου
  4. Σοσιαλιστικές αντιλήψεις για την οργάνωση της κοινωνίας
  5. Αυθεντία και προσωπικότητα στην ιστορία και τις σύγχρονες κοινωνίες
  6. Ο κοινωνικός αποκλεισμός
  7. Ρατσισμός και αλτρουϊσμός
  8. Η ηθική τάση της κοινωνίας - Ηθική και θρησκεία
  9. Τεχνολογία και ηθικά διλήμματα
  10. Ηθική και εκπαίδευση στην κοινωνία
  11. Γλώσσα και ΜΜΕ

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:

  Στόχος του μαθήματος αποτελεί  η κατανόηση, η εμβάθυνση και η ανάλυση από τους φοιτητές ζητημάτων της κοινωνικής ζωής και της κοινωνίας γενικότερα, υπό το πρίσμα οικείων φιλοσοφικών αρχών.

  Λέξεις κλειδιά: Η έννοια του ατόμου και η έννοια του προσώπου, προσωπικότητα, οικονομική κατάσταση και ηθικές αξίες, ιεραρχικό σύστημα υπακοής

 • 1 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η οικονομία και φιλοσοφία ως ολότητα το κοινωνικού βίου, δηλ. ως η πραγματική και ιδεολογική όψη της κοινωνίας. Κοινωνική κατάσταση – υλική αιτιότητα και ιδέες. πράγματα και ιδέες, πραγματικότητα και ιδεολογία.

  Λέξεις κλειδιά: οικονομία και φιλοσοφία ως ολότητα , οικονομική ανισότητα , φτώχεια – οικονομική κατάσταση και ηθικές αξίες

 • 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εξελίσσονται όλα τα πράγματα και γιατί; Ποια ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε σε μια τέτοια θέση; Πώς προσλαμβάνεται η έννοια και το περιεχόμενο της εξέλιξης; Τι μας λένε τα πορίσματα των φυσικών επιστημών και η ιστορία της ανθρωπότητας;

  Λέξεις κλειδιά: γέννηση-φθορά, κολεκτιβιστικος, πολυπλοκότητα

 • 3 - Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Η έννοια του ατόμου και η έννοια του προσώπου. Ταυτίσεις και διακρίσεις. Άνθρωπος και συνθήκες. Αναγκαιότητα και δραστηριότητα. Η προσωπικότητα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Δομή των πραγμάτων.

  Λέξεις κλειδιά: Η έννοια του ατόμου και η έννοια του προσώπου, Προσωπικότητα , επηρεασμός , δυναμοποίηση

 • 4 - ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αυθεντία = auctoritas = augere= αυξάνω = αιτία, δημιουργός = εγκυρότητα = κύρος και επικύρωση στο χώρο και το χρόνο. Πολιτική και επιστημονική αυθεντία. Η αυθεντία ως εξουσία και ως γνώση ή έγκυρη γνώμη (μορφές, σύσταση κοινωνίας, νομικό υπόβαθρο, αυθεντικοί τρόποι έρευνας κλπ)

  Λέξεις κλειδιά: Αυθεντία , δημιουργός , επιστημονική αυθεντία, ιεραρχικό σύστημα υπακοής

 • 5 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ισότιμη και ανισότιμη συμμετοχή των μελών της κοινωνίας. Αξιοκρατική εξέλιξη. Ίδιες ή ισοσθενείς ικανότητες. Αναδρώμενη ηθική, κοινωνική αρμονία. Αδύναμα, προβληματική ή αναξιοπαθούντα άτομα.

  Λέξεις κλειδιά: ανισότιμη συμμετοχή , Αναδρώμενη ηθική, ισοσθενής , φυλετικός , οικονομικός

 • 6 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Σχηματική ιστορική διάσταση του προβλήματος (προϊστορία, ιστορία, πολυεθνικές κοινότητες, εθνικά κράτη)

  Λέξεις κλειδιά: Σχηματική ιστορική διάσταση του προβλήματος , ρατσισμός στις διακρατικές σχέσεις , ρατσισμός ως κοινωνικό ζήτημα

 • 7 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η έννοια του αλτρουισμού. Οι τρεις τρόποι προσέγγισης του αλτρουϊσμού

  Λέξεις κλειδιά: Το περιεχόμενο του αλτρουισμού , συμπεριφορά, αλτρουισμός, κοινωνιοβιολογική ύπαρξη

 • 8 - ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο καθορισμός της ηθικής μέσα από τα θρησκευτικό πλαίσιο και περιβάλλον. Η ηθική καλύπτει και συμπεριλαμβάνει κάθε πράξη και στάση του ανθρώπου και κάθε αρχή που εξάγεται αφαιρετικά ως κανόνας από τη δραστηριότητά του και παράλληλα την κατευθύνει.

  Λέξεις κλειδιά: Ορθολογισμός, ορθοπραξία , δογματικός διαποτισμός

 • 9 - ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μέσα ενημέρωσης και έλεγχος της μάζας. H λειτουργία των ΜΜΕ στη μαζική κοινωνία. Ορισμός και διευκρινίσεις

  Λέξεις κλειδιά: Μαζικότητα, πληροφόρηση, επικοινωνία, έλεγχος

 • Βιβλιογραφία