Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙI

  Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Θ. Κατσικούδης

      

 • 1. Η τέχνη της πρώιμης κλασικής εποχής

  1.1  Η μνημειακή αρχιτεκτονική – αρχιτεκτονικά γλυπτά του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ.

  1.2  Ο «αυστηρός ρυθμός», η μεγάλη χαλκοπλαστική

  1.3  Ο ναός του Διός στην Ολυμπία

  1.4  Η ερυθρόμορφη κεραμική του πρώτου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και τα επιτεύγματα της ζωγραφικής.

  1.5  Η τέχνη της πρώιμης κλασικής εποχής. Πρωτότυπα και αντίγραφα.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά έργα της πλαστικής του αυστηρού ρυθμού, το πρόβλημα των ρωμαϊκών αντιγράφων, ναοί και αρχιτεκτονικά γλυπτά του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ.. Επίσης εξετάζονται σημαντικά έργα της ερυθρόμορφης κεραμικής και οι κατακτήσεις της ζωγραφικής.

  Λέξεις κλειδιά: Αυστηρός ρυθμός, γλυπτική, χαλκοπλαστική, δωρικός ρυθμός, αρχιτεκτονικά γλυπτά.

 • 2. Η τέχνη της ώριμης κλασικής εποχής

  2.1  Η τέχνη της ώριμης κλασικής εποχής – Αρχιτεκτονική

  2.2  Ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνος

  2.3  Ακρόπολη Αθηνών: Τα Προπύλαια - Ο ναός της Αθηνάς Νίκης – το Ερέχθειο

  2.4  Η ερυθρόμορφη αγγειογραφία των χρόνων του  450-430 π.Χ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η σχέση της ερυθρόμορφης αττικής αγγειογραφίας με τη μεγάλη ζωγραφική των μέσων του 5ου αι. π.Χ., Λευκές λήκυθοι.. Η μνημειακή διαμόρφωση της Ακρόπολης της Αθήνας. Ο Παρθενών και ο γλυπτός διάκοσμος. Περίοπτα έργα της ώριμης κλασικής εποχής. Αγγειογραφία των χρόνων του Παρθενώνα.

  Λέξεις κλειδιά: Ζωγραφική Αγγειογραφία, Ακρόπολη Αθηνών, Παρθενών. Γλυπτική, Αρχιτεκτονική. Ανάγλυφα.

 • 3. Η τέχνη της τελευταίας τριακονταετίας του 5ου αι. π.Χ.

  3.1.Οι ναοί του «αρχιτέκτονα του Θησείου»

  3.2.Η γλυπτική στην Αττική κατά το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ.

  3.3 Μνημειακά, Επιτύμβια και Αναθηματικά Ανάγλυφα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται έργα του λεγόμενου  Πλούσιου ρυθμού και η αγγειογραφία της περιόδου. Ιερά και ναοί του δεύτερου μισού του 5ου αι. π.Χ. στην Αττική και την Πελοπόννησο. Μνημειακά και Επιτύμβια ανάγλυφα.

  Λέξεις κλειδιά: Ναός, ζωγραφική, Γλυπτική, ανάγλυφα, Ιερά.

 • 4. Η τέχνη του 4ου αι. π.Χ.: ή όψιμη κλασική περίοδος

  4.1.Η αττική κεραμική στο πρώτο μισό του 4ου αι. – ο λεγόμενος διακοσμητικός ρυθμός.

  4.2.Η γλυπτική του 4ου αιώνα π.Χ.

  4.3.Ο Λύσιππος και το έργο του

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναλύονται έργα της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής της όψιμης κλασικής περιόδου. Η αττική κεραμική στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. Εξετάζονται επίσης έργα της μνημειακής ζωγραφικής και πρωτότυπα χάλκινα έργα.

  Λέξεις κλειδιά: Μνημειακή ζωγραφική- Αγγειογραφία -Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικά γλυπτά, Γλυπτική, Χαλκοπλαστική.

 • 5. Η τέχνη της ελληνιστικής εποχής

  5.1.Η τέχνη της ελληνιστικής εποχής

  5.2.Τα νέα αστικά κέντρα της Ανατολής.

  5.3.Το πορτρέτο. Ορισμός και Ορολογία.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα όρια της ελληνιστικής εποχής. Καλλιτεχνικά κέντρα και γλυπτικά έργα της ελληνιστικής εποχής. Μνημειακά οικοδομήματα –  Ο Βωμός της Περγάμου.

  Λέξεις κλειδιά: Ελληνιστικά βασίλεια – Αρχιτεκτονική – γλυπτική – Ναοί – Βωμός.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Ελληνική Τέχνη. Η αυγή της Ελληνικής Τέχνης. Εκδοτική Αθηνών: Αθήνα 1994
  • T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις. University Studio Press: Θεσσαλονίκη, 2005.
  • Δ. Πλάντζος, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία (1100-30 ο.Χ.). Εκδόσεις Καπόν: Αθήνα 2011.
  • Μ. Βουτυράς & Α. Γουλάκη-Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: Θεσσαλονίκη 2011.
  • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία (1050-50 π.Χ.). Καρδαμίτσα: Αθήνα, 20093
  • Ν. Κατσικούδης, Το ελληνικό πορτρέτο. Εικόνα και μήνυμα, Θεσσαλονίκη 2014.

   

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη