Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

  Διδάσκων : Α. Σαραφιανός

  Περιγραφή : Παρουσιάζεται μία ιστοριογραφική αναδρομή στις καταβολές και τη γενεαλογία της ιστορίας της τέχνης ως επιστήμης, οι ιστορικές της σχέσεις με την αρχαιοδιφία, τις συλλογές σπάνιων και αξιοπερίεργων αντικειμένων, τις αρχαιολογικές ανασκαφές, την ειδημοσύνη, και κατόπιν την ιστορία με τη μοντέρνα της έννοια, τη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, όπως ο χώρος οδεύει προς τη σχετική του αυτονόμηση στον 19ο και 20ο αιώνα. Θα εξεταστούν επίσης αναλυτικά οι περίοδοι της ιστορίας της 71 τέχνης και τα βασικά καλλιτεχνικά ρεύματα της νεότερης ευρωπαϊκής τέχνης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές ιστορικές και σύγχρονες μέθοδοι που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στο χώρο της ανάλυσης της τέχνης μορφολογία, εικονολογία, πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, φεμινισμός, μετα - αποικιακά μοντέλα. Προβάλλονται φωτεινές διαφάνειες και χρησιμοποιούνται θεμελιώδη ιστορικά και θεωρητικά κείμενα.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος : Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την έρευνα, την ερμηνεία και την ουσιαστική προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Εξετάζονται οι ορισμοί της τέχνης και η τεκμηρίωση του αντικειμένου της ιστορίας της τέχνης. Αναλύονται οι βασικές επαγγελματικές πρακτικές των ιστορικών της τέχνης και οι θεμελιώδεις έννοιες της ιστορίας της τέχνης.

  Λέξεις κλειδιά : ιστορία, τέχνη, θεωρία, καλλιτέχνημα

 • 1 - Τι είναι η ιστορία της τέχνης - Ορισμοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : : Εισαγωγή: Η Τέχνη και οι Ορισμοί της – Το αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης και τι κάνουν οι ιστορικοί της τέχνης – Τα νοήματα της εικόνας – Η θέση της Ιστορία της Τέχνης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

  Λέξεις κλειδιά : Ιστοριογραφία , αντικείμενο της Ιστορίας , νοήματα της εικόνας

 • 2 - Λεξιλόγιο και όροι των ιστορικών της τέχνης - Μορφή και σύνθεση - Χρώμα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί της τέχνης. Ιστορία της Ιστορίας της Τέχνης – Λεξιλόγιο και Όροι της Ιστορίας της Τέχνης – Γενική Εισαγωγή στις Μεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης: Συγκεκριμένα παραδείγματα

  Λέξεις κλειδιά : Μεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Τέχνης

 • 3 - Βασικά ερωτήματα - Περιοδολόγηση - Δυτική Ευρωπαική τέχνη - Ιεραρχία των θεματικών ειδών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :

  Επιτομή των πιο διαδεδομένων προσεγγίσεων στην Ιστορία της Τέχνης: Ειδημοσύνη, Φορμαλισμός, Εικονογραφία, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, Φεμινισμός, Ψυχανάλυση, Μετα-αποικιοκρατικές προσεγγίσεις, Σημειολογία.

  Λέξεις κλειδιά : Αρχαιοδιφία, Αρχαιογνωσία , Ειδήμονες , Εμπειρογνώμονες

 • 4 - Στυλ και θέμα - Αναμίξεις και Πρωτοπορία - H παραγγελιοδοσία στην τέχνη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στυλ και θέμα: περιοδολόγηση του ύφους και θεματικές κατηγορίες και ιεραρχίες. Νεκρή φύση - Τοπιογραφία.

  Λέξεις κλειδιά : Πολιτιστική Ιστορία

 • 5 - Η ιστορία της Τέχνης τους τελευταίους δυο αιώνες - Pablo Picasso

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αρχαιοδιφία/Αρχαιογνωσία – Περιηγήσεις, η Μεγάλη Περιήγηση και η Συγκρότηση του Καλλιτεχνικού Κόσμου και η Διαμόρφωση της Ιστορίας της Τέχνης στα Νεώτερα Χρόνια

  Λέξεις κλειδιά : Picasso, Georges Braque

 • 6 - Pablo Picasso - Giorgio Vasari - Πρόδρομοι της Ιστορίας της Τέχνης εως τον 18 αιώνα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Γένεση της ιστορίας της τέχνης στα νεότερα χρονιά. 18ος αι. Ανασκαφές και δραματικός εμπλουτισμός των γνωστών αρχαιοτήτων: Herculaneum 1738 και Πομπηία 1748

  Λέξεις κλειδιά : Το Βρετανικό Μουσείο, Picasso, 18 αιώνας

 • 7 - Giorgio Vasari - Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου - Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Ειδήμονες – Εμπειρογνώμονες (Connoisseurs) από τον 18ο στον 21ο αι. Ειδήμονες, Βιογραφία και Προσωπικό Στυλ

  Λέξεις κλειδιά : COLLEGE ART ASSOCIATION, εμπειρογνώμονες τέχνης

 • 8 - Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου Grand Tour

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Θεωρία και Πράξη Grand Tour – Dilettanti – Connoisseurs – Winckelmann. Ειδημοσυνη - στυλ - φορμαλισμος.

  Λέξεις κλειδιά : formalism, style

 • 9 - CONNOISSEUR/εμπειρογνωμοσύνη/ειδημοσύνη - Οι 3 πρώτες περίοδοι: βιρτουόζοι/wunderkammer, Jonathan Richardson, η επόμενη γενιά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Γένεση της (Πολιτιστικής) Ιστορίας της Τέχνης. Βίνκελμαν (Johann Joachim Winckelmann)

  Λέξεις κλειδιά : Βίκελμαν, πολιτιστική ιστορία

 • 10 - Η τέταρτη,η πέμπτη περίοδος και το τέλος της εμπειρογνωμοσύνης / ειδημοσύνης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μορφολογικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Στυλ: Heinrich Wolfflin και η Μορφολογική Μέθοδος.

  Λέξεις κλειδιά :

 • 11 - Βίνκελμαν - Η πολιτιστική ιστορία της τέχνης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Κριτική Αξιολόγηση του Μοντέλου του Βέλφλιν. πολλαπλότητα έναντι ενότητας και απολυτή έναντι σχετικής σαφήνειας. Η Τέχνη ως Αντικείμενο με Συγκεκριμένο Χώρο και Χρόνο Εκτύλιξης. Ιστορία της Τέχνης ως Χρονολογικό και Εθνολογικό Αφήγημα. Τέχνη ως Ιστορική Διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά : πολιτιστικά αίτια, Η θεωρία της Ιδεώδους Ομορφιάς

 • 12 - Βίνκελμαν Heinrich Wölfflin - Τα Πέντε Ζεύγη Εννοιών του Στυλ - Γραμμικό και Ζωγραφικό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Εικονολογία. Πανόφσκι (Erwin Panofsky). Τον σημαντικό ρόλο της γλώσσας, των φιλολογικών αναφορών και της φιλοσοφικής κριτικής στην κατανόηση των έργων τέχνης. 

  Λέξεις κλειδιά : μοντέλο του Πανόφσκι

 • 13 - Επιφάνεια και βάθος - Απόλυτη και Σχετική Σαφήνεια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης. Η κοινωνία και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύει ο καλλιτέχνης αποκτούν μία κεντρική σημασία για την ερμηνεία των εικόνων από τους ιστορικούς της τέχνης.

  Λέξεις κλειδιά : κοινωνική ιστορία τέχνης, μεθοδολογικές προσεγγίσεις

 • Βιβλιογραφία

 • Βιντεοδιαλέξεις