Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Ποίηση Ι

  Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Βογιατζόγλου

 • 1. Εισαγωγικά ζητήματα και αναδρομή στην ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από τον 10ο ώς τον 18ο αιώνα.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Εξέταση της φύσης και της λειτουργίας του ποιητικού κειμένου, αναφορά στο ζήτημα των απαρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στο γλωσσικό ζήτημα, στο θέμα του λογοτεχνικού κανόνα κλπ. Αναδρομή σε βασικούς σταθμούς της νεοελληνικής ποίησης από τον Διγενή Ακρίτη ως τα τέλη του 18ου αιώνα (Διγενής, πτωχοπροδρομικά, Ιπποτικά μυθιστορήματα, αλληγορίες ζώων, Απόκοπος, Κυπριακά ερωτικά, Κρητική λογοτεχνία της ακμής, ποίηση του 18ου αιώνα (Κατσαϊτης, Βελάστης, Δαπόντε κλπ.).

  Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνική ιστορία, απαρχές νεοελληνικής λογοτεχνίας, γλωσσικό ζήτημα, λογοτεχνικός κανόνας, μετρική, τεχνοτροπική ανάλυση ποιητικών κειμένων, πρωτονεοελληνική ποίηση, Κυπριακά ερωτικά, Κρητική αναγέννηση, δημοτικό τραγούδι.

 • 2. Η νεοελληνική ποίηση από την επανάσταση του ’21 μέχρι τη γενιά του 1880.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Αναδρομή στη νεοελληνική ποίηση του 19ου αιώνα  (Επτανησιακή Σχολή, Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή, Δεύτερη Αθηναϊκή Σχολή ή Γενιά του 1880 (Παλαμάς κλπ.)

  Λέξεις κλειδιά:  Σολωμική Σχολή, Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή, Σολωμός, Κάλβος, Δεύτερη Αθηναϊκή Σχολή, Παλαμάς, Δροσίνης, δημοτικισμό, Μεγάλη Ιδέα.

 • 3. Η νεοελληνική ποίηση του τέλους του 19ου αιώνα και των δυο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Μελέτη της ποίησης  από τα τελη του 19ου ώς το 1920. Περιλαμβάνει την ιδιαίτερη περίπτωση του Καβάφη, τον ώριμο Παλαμά, τους πρώτους συμβολιστές (Μαλακάση, Γρυπάρη κλπ.), την ομάδα των ποιητών του 1910 (Σικελιανός, Βάρναλης κλπ.).

  Λέξεις κλειδιά: πρώτοι συμβολιστές, Χατζόπουλος, Γρυπάρης, Μαλακάσης, ώριμος Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, Βάρναλης, Καζαντζάκης, Μελαχρινός, καθαρή ποίηση.

 • 4. Η ποίηση της γενιάς του 1920 (μετασυμβολιστές).

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Μελετάται η γενιά του Καρυωτάκη, στην τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα (Λαπαθιώτης, Άγρας, Πολυδούρη κλπ.) και οι τρόποι με τους οποίους οι ποιητές της αντέδρασαν στο ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα της εποχής τους; καθώς και στη λογοτεχνική παράδοση.

  Λέξεις κλειδιά: μετασυμβολιστές, γενιά του Καρυωτάκη, Λαπαθώτης, Άγρας, Φιλύρας, Πολυδούρη, καταραμένοι ποιητές.

 • Βιβλιογραφία

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  -Terry Eagleton, How to Read a Poem, Οξφόρδη 2006.

  Πηγές διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος:

  -Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

  - Κ.Θ.Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή μας, Γνώση 2000.

  - Ρόντερικ Μπήτον, Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία, Νεφέλη, Αθήνα 1996.

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  Δίνεται από τον Εύδοξο το εξής σύγγραμμα:

  [46095] Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα 2008.