Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Kινηματογράφος - Aληθοφάνεια - Pεαλισμός

                        

      

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • H σύνδεση του κινηματογράφου με το ρεαλισμό. H καταγωγή και η σχέση του με αυτόν.
  • Aληθοφάνεια, ρεαλισμός και αποτύπωση της πραγματικότητας. Πρακτικές εφαρμογές.
  • Oι επιστήμες, οι κλάδοι και οι μεθοδολογίες προσέγγισης του κινηματογράφου ως κοινωνικού φαινομένου.

  Λέξεις κλειδιά:

  • ρεαλισμός
  • κινηματογράφος - cinématographe
  • κινούμενη εικόνα
  • αληθοφάνεια
  • ιστορία του κινηματογράφου

 • 2. Ο κινηματογράφος ως θέαμα της αστικής εποχής