Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Εξέταση κεφαλής

  • 2. Κλινική εξέταση τραχήλου

  • 3. Κλινική εξέταση ορθοπρωκτικού σωλήνα

  • 4. Εξέταση αρτηριών

  • 5. Εξέταση φλεβών-λεμφαγγείων

  • 6. Εξέταση πολυτραυματία

  • 7. Κακώσεις θώρακα/μεσοθωρακίου

  • 8. Κακώσεις κοιλίας

  • Προτεινόμενα συγγράμματα