Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Νευροδιαβιβαστές και συμπεριφορά

 • 2. Συναπτική διαβίβαση

 • 3. Ανασταλτικά αμινοξέα

 • 4. Πόνος

 • 5. Διεγερτικά αμινοξέα

 • 6. Επιληψίες

 • 7. Ακετυλοχολίνη

 • 8. Ασθένεια Alzheimer

 • 9. Βιογενείς αμίνες

 • 10. Νόσος Parkinson

 • 11. Νευροβιολογία της λήψης τροφής

 • 12. Συναισθηματικές καταστάσεις και Ψυχική διάθεση

 • 13. Νευροβιολογία της Σχιζοφρένειας

 • Προτεινόμενα συγγράμματα