Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγή στους όρους ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία

 • 2. Η εποχή των Μεγάλων Ανακαλύψεων

 • 3. Οι νέες αποικιακές δυνάμεις (Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία)

 • 4. Η πρώτη αποαποικιοποίηση

 • 5. Η Ευρώπη μετά τις επαναστάσεις του 1848

 • 6. Η επικράτηση του ευρωπαϊκού ιμπεριαλιστικού συστήματος στον κόσμο

 • 7. Η Κίνα ως παράδειγμα αποικιακού ανταγωνισμού

 • 8. Η αποικιακή ευρωπαϊκή εξάπλωση κατά τον 19ο αιώνα

 • 9. Η μετανάστευση των Ευρωπαίων στην Αμερική (τέλη 19ου –αρχές 20ου αιώνα)

 • 10. Αποαποικιοποίηση

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Λάμπρος Φλιτούρης, Αποικιακές αυτοκρατορίες, Διαθέτης (Εκδότης): Δημήτρης Μπαχάρας, Έκδοση: 1/2014, ISBN: 978-618-80872-5-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960036.

  • Χάρυ Μάγκντοφ, Αποικιοκρατία, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ, Έκδοση: 134/2008, ISBN: 978-960-6781-33-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 935.

  • Τσιρπανλής Ζαχαρίας, Η Ευρώπη και ο κόσμος. 1814-1914, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Έκδοση: πρώτη, ISBN: 960-288-019-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 4935.