Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στη διδακτική θεώρηση

  Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Φύκαρης

 • 1. Οριοθέτηση της Διδακτικής ως επιστημονικού κλάδου και αποσαφήνιση κύριων διδακτικών ωρών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η κύρια αναφορά σχετίζεται με την νοηματοδότηση της Διδακτικής ως επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και γίνεται εντοπισμός των βασικών δομικών παραμέτρων των κύριων σχετικών επιστημονικών όρων.

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτική, νοηματοδότηση, όροι.

 • 2. Σύγχρονες και διαχρονικές διδακτικές θεωρίες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενότητα αναφέρεται στο περιεχόμενο, αλλά και στην εφαρμοστική δυναμική στην καθημερινή διδακτική πράξη των βασικών θεωριών μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Θεωρία μάθησης, εφαρμογή, διδακτική πράξη.

 • 3. Αναλυτικό Πρόγραμμα, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενότητα αναφέρεται στη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του Αναλυτικού Προγράμματος στη διδακτική πράξη.

  Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό πρόγραμμα, εφαρμογή, διδακτική πράξη.

 • 4. Στοχασμός, αναστοχασμός και η λειτουργικότητα της κριτικής θεωρίας στη διδακτική πράξη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενότητα εστιάζει στη δυναμική του στοχασμού επί της διδακτικής πράξης, ως βασική παράμετρος λειτουργικής αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας.

  Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία, στοχασμός, αναστοχασμός.

 • 5. Η διδασκαλία ως κοινωνικό και διαπροσωπικό φαινόμενο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η ενότητα επικεντρώνεται στο βασικό δομικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας, που είναι η κοινωνική δομή, η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και η κοινωνική δυναμική προοπτική της διδασκαλίας.

  Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία, κοινωνικό φαινόμενο.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Φύκαρης, Ι. (2014). Όρια και δυνατότητες της σύγχρονης διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη.
  2. Ματσαγγούρας, Η. (2011). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Δαρδανός- Κ. Δαρδανός.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Arends, R., Learning to teach, New York: Random House, 1994.
  • Burden, R., Classroom management and discipline, New York: Longman, 1995.
  • Creemers, B., The effective classroom, London: Cassell, 1994.
  • Edwards, H., Classroom Discipline and Management, Ohio: Meril, 1997
  • Johnson, D. and Johnson, R., “Positive interdependence”, In Hertz-Lazarowitz, R. and Miller, N. (eds.): Interaction in cooperative learning, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
  • Good, T. and Brophy, J., Looking in classroom, New York: Harper and Row, 2000.
  • Gordon, T., Teacher effectiveness training, New York: Wyden, 1994.
  • Johnson, D. and Johnson, R., Learning together and alone, Boston: Allyn and Bacon, 1994.
  • Kirschenbaum, H., 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings, Boston: Allyn and Bacon, 1995.
  • Moore, K., Classroom teaching skills, New York: McGraw-Hill, 1995.