Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Ανθρωπολογία και Τέχνη

    Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Tι συγκροτεί το πεδίο της Ανθρωπολογίας της Τέχνης; Πώς συνδυάζεται ως πεδίο με τις όμορες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες; Με ποια μεθοδολογικά εργαλεία προσεγγίζει η σύγχρονη Ανθρωπολογία την τέχνη;

    Λέξεις κλειδιά: Τέχνη, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Μεθοδολογία έρευνας, Μελέτες πεδίου.