Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι

  Διδάσκοντες: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος, Ιωάννης Βρέλλης

  ICT

 • 2. Γνωστική ταξινομία Bloom

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση της γνωστικής ταξινομίας του Bloom. Ένταξη της ταξινομίας σε διδακτικές / μαθησιακές δραστηριότητες με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστική ταξινομία Bloom, ψηφιακή ταξινομία Bloom, διδακτική δραστηριότητα, μαθησιακή δραστηριότητα.

 • Βιβλιογραφία