Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήριο Βιοχημείας

  Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. A. E. Κούκκου, Καθ. M. E. Λέκκα, Αναπλ. Καθ. Ε. Πάνου, Καθ. Ε. Παπαμιχαήλ, Καθ. Α. Τσελέπης, Καθ. Δ. Τσουκάτος.

 • 1. Καλλιέργειες μικροοργανισμών και χρήση μικροσκοπίου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Παρασκευή θρεπτικού μέσου, αποστείρωση, εμβολιασμός - ανάπτυξη κυττάρων Tetrahymena pyriformis, μικροσκοπική παρατήρηση, χρώση των κυττάρων, μέτρηση αριθμού κυττάρων παραλαβή κυττάρων με φυγοκέντρηση.

  Λέξεις κλειδιά:  Καλλιέργειες μικροοργανισμών, πρωτόζωο Tetrahymena pyriformis, μέτρηση κυττάρων, μικροσκοπικός έλεγχος κυττάρων.

 • 2. Απομόνωση και χαρακτηρισμός φωσφολιπιδίων (Λιπίδια Ι)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Εκχύλιση λιπιδίων με τη μέθοδο Bligh-Dyer, διαχωρισμός με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, αντιδραστήρια εμφάνισης λιπιδίων, απομόνωση φωσφολιπιδίων κατ΄ αντιρροή.

  Λέξεις κλειδιά:  Λιπίδια, φωσφολιπίδια, εκχύλιση λιπιδίων, μέθοδος Bligh-dyer, διαχωρισμός λιπιδίων, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, TLC, ανίχνευση λιπιδίων.

 • 3. Προσδιορισμός λιπιδικού φωσφόρου (Λιπίδια ΙΙ)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Προσδιορισμός λιπιδικού φωσφόρου, μέθοδος Bartlett. Μετατροπή οργανικού σε ανόργανο φώσφορο με καύση, σχηματισμός κυανού του φωσφομολυβδαινίου με αναγωγή του φωσφορομολυβδαινικού αμμωνίου.

  Λέξεις κλειδιά:  Προσδιοριμός φωσφολιπιδίων, Μέθοδος Bartlett.

 • 4. Καλλιέργεια του Βακτηρίου Ε.coli DH5a/pUC18 και απομόνωση πλασμιδιακού DNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ανάπτυξη κυττάρων Ε.coli DH5a/pUC18, απομόνωση πλασμιδιακού DNA από κύτταρα E. Coli.

  Λέξεις κλειδιά:  DNA, απομόνωση πλασμιδιακού DNA.

 • 5. Ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Παρασκευή πήγματος αγαρόζης και ηλεκτροφόρηση του πλασμιδιακού DNA.

  Λέξεις κλειδιά:  Ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA.

 • 6. Απομόνωση της όξινης φωσφατάσης από σπέραματα σίτου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Εκχύλιση του ενζύμου όξινη φωσφατάση από σπέρματα σίτου, κλασματική καταβύθιση με (NH4)2SO4, θερμική κλασμάτωση, και συμπύκνωση του ενζύμου με (NH4)2SO4.

  Λέξεις κλειδιά:  Όξινη φωσφάταση, απομόνωση όξινης φωσφατάσης από σπέρματα σίτου, κλασματική καθίζηση με άλατα, εναλάτωση, salting in, εξαλάτωση, salting out.

 • 7. Καθαρισμός όξινης φωσφατάσης από σπερμάτα σίτου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Καθαρισμός της όξινης φωσφατάσης με χρωματογραφία στήλης (Sephadex G-100), προσδιορισμός δραστικότητας του ενζύμου. Προσδιορισμός πρωτεΐνης με τη μέθοδο της διουρίας.

  Λέξεις κλειδιά:  Καθαρισμός όξινης φωσφατάσης, μοριακή διήθηση, Sephadex G-100, μέθοδος διουρίας.

 • 8. Κινητική του ενζύμου όξινη φωσφατάση από σπέρματα σίτου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Προσδιορισμός της ταχύτητας της ενζυμικής αντίδρασης της όξινης φωσφατάσης. Επίδραση pH, θερμοκρασίας, συγκέντρωσης υποστρώματος και συγκέντρωσης υποστρώματος παρουσία  αναστολέα.

  Λέξεις κλειδιά:  Κινητικά χαρακτηριστικά της όξινης φωσφατάσης, ενζυμική αντίδραση όξινης φωσφατάσης.

 • 9. i) Ακινητοποιημένη ζύμη ii) Μεταβολισμός γλυκόζης και ανίχνευση πυροσταφυλικού-ακεταλδεϋδης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Διερεύνηση της αναστολής της πυροσταφυλικής αποκαρβοξυλάσης και ανίχνευση των σχηματισθέντων πυροσταφυλικού και ακεταλδεύδης κατά την επώαση της ακινητοποιημένης ζύμη σε διάλυμα γλυκόζης- Na2HPO4 και γλυκόζης NaH2PO4, αντίστοιχα.

  Λέξεις κλειδιά:  Ανίχνευση πυροσταφυλικού,  ανίχνευση ακεταλδεϋδης.

 • 10. Συνθετάση της γλουταμίνης στο ζυμομύκητα Schizosaccharomyces pombe

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας συνθετάσης της γλουταμίνης του ζυμομύκητα Schizosaccharomyces pombe. Ανάπτυξη κυττάρων απομόνωση, ομογενοποίηση, κατεργασία εκχυλισμάτων, προσδιορισμός πρωτεΐνης κατά Lowry, επίδραση υποστρώματος.

  Λέξεις κλειδιά:  Συνθετάση της γλουταμίνης, Scizosacharomyces pombe, μέθοδος Lowry.

 • 11. Χαρακτηρισμός, υδρόλυση και οξείδωση γλυκογόνου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Υδρόλυση γλυκογόνου: α) Όξινη, υδρόλυση των  γλυκοζιτικών δεσμών με 2 Ν ΗCl στους 100°C, β) ενζυμική, εκλεκτική διάσπαση των α-1,4 γλυκοζιτικών δεσμών με α-αμυλάση. Προσδιορισμός γλυκόζης κατά Nelson.

  Λέξεις κλειδιά:  Υδρόλυση και οξείδωση γλυκογόνου, προσδιορισμός γλυκόζη, μέθοδος Nelson.

 • 12. Γαλακτώματα- Ζελατίνες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Κατασκευή γαλακτωμάτων και ζελατίνης ως  φορείς ουσιών με φαρμακευτική και καλλυντική δράση. Βασικά υλικά,  ιδιότητες, κατασκευή γαλακτωμάτων και ζελατινών.

  Λέξεις κλειδιά:  Γαλακτώματα, ζελατίνες.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας Τομέας Οργανικής Χημείας Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  2. Πειραματική Βιοχημεία, J.M. Clark and R.L. Switzer, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Συγγράμματα στη Βιβλιοθήκη του Π.Ι.

  • Πειραματική βιοχημεία, Clark , John M., Switzer , Robert L., Παπαδόπουλος , Γιώργος, Παπαδόπουλος , ΜιχάληςΗράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1992
  • Βιοχημεία Stryer , Lubert, Αλετράς , Αλέξης, Παπαδόπουλος , Γεώργιος Κ., Κούβελας , Ηλίας Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1995-1997
  • Lehninger βασικές αρχές βιοχημείας Lehninger , Albert L., Nelson,  David L. (David Lee) 1942-, Cox , Michael M., Παπαβασιλείου , Αθανάσιος Γ. 1961-, Σταματόπουλος , Κωνσταντίνος, υπό Χατζηδημητρίου , Αναστασία Ν., Fischer , Edmond H. Αθήνα : Εκδόσεις Πασχαλίδη ; Cyprus : Broken Hill 2011
  • Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας : εισαγωγή στη μοριακή βιολογία του κυττάρου Alberts , Bruce 1938-, Ζιούδρου , Χριστίνα, Σταματόπουλος , Κωνσταντίνος Αθήνα : Π. Χ. Πασχαλίδης c2000
  • Εισαγωγή στη βιοχημεία, Γεωργάτσος , Ιωάννης Γ. Θεσσαλονίκη : Γιαχούδη-Γιαπούλη c1993
  • Βιοχημεία, Karlson , Peter 1918-, Doenecke , Detlef, Koolman , Jan, Σέκερης , Κ. Ε., Φραγκούλης , Εμμ. Γ., Σέκερη-Παταργιά , Κ. Ε. Αθήνα : Λίτσας c1998
  • Θέματα βιοχημείας υπό Καπούλας , Βασίλειος Μ. Αθήναι : [χ. ό] 1972
  • Αγγλοελληνικό λεξικό βιοχημείας μοριακής βιολογίας & βιοτεχνολογίας Δραϊνας , Κωνσταντίνος, Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία ΒιοτεχνολογίαςΙωάννινα : Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία 1995

   Πηγές στο διαδίκτυο

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

  http://scholar.google.gr/

   Πηγές Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  http://www.lib.uoi.gr/info/lib_info.php